พลังงานทดแทน

จากนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงนำไปสู่การรับรองมาตรฐาน อินเตอร์เทคสามารถช่วยให้ความกระจ่างต่อกระบวนการที่ซับซ้อน สำหรับพลังงานทดแทน โดยการให้คำปรึกษาและบริการที่สมบูรณ์แบบ

จำนวนความต้องการที่จะใช้พลังงานบริสุทธิ์และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ กำลังเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ ทำให้เราทำงานอย่างมุ่งมั่นเพื่อจะช้ามชั้นเข้าสู่เทคโนโลยีการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายของแหล่งพลังงานกำลังเพิ่มสงขึ้น เรื่องการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นเพิ่มมากขึ้น และการสนับสนุนของภาครัฐก็เจริญเติบโตมากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีคนช่วยเหลือเพื่อช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อจะพบแนวทางใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และสร้างธุรกิจให้เติบโต

เราสามารถทำงานตามกฏข้อระเบียบของหน่วยงานของรัฐตามทิศทางของอุตสาหกรรม ซี่งเป็นหน้าที่ของเราที่จะจัดการและมีการทดสอบที่มีมาตราฐาน และบริการให้คำปรึกษาในด้านอุตสาหกรรม ด้วยมาตราฐานระดับสากลมากกว่า 100 ประเทศในโลก เรามีความเชี่ยวชาญ ชำนาญการอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับงานบริการด้านพลังงานทดแทน เพื่อจะพัฒนางานธุรกิจของคุณให้มีกำไรอย่างแน่นอน ความชำนาญ ความแม่นยำ และปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว เป็นเป้าหมายของอินเตอร์เทคให้เราเป็นส่วนหนึ่งของคุณ

 เราให้การทดสอบและบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ

Need help or have a question? +662 765 2999
 

Need help or have a question?

+662 765 2999
TH:
+662 765 2999