จุดเริ่มต้นการตรวจสอบกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์

อินเตอร์เทค เริ่มให้บริการการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพสินค้าโดยผู้ชำนาญการและเชื่อถือได้มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2428

บริษัทฯ ให้บริการการตรวจสอบสินค้าอันมีค่าของลูกค้าทั้งน้ำมันดิบ น้ำมันเตา เมล็ดข้าว ปุ๋ย และสินค้าอื่นๆ อีกมากมายมากกว่า 125 ปี โดยบริษัทเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยปกป้องผลประโยชน์ทางการเงินให้แก่ลูกค้าได้ ไม่ว่าจะเป็นในระหว่างการสูบถ่ายโอนสินค้า ในช่วงการจัดเก็บ การขนส่งลำเลียงสินค้า และกิจกรรมอื่นๆ ในธุรกิจนั้นๆ โดยดำเนินธุรกิจการตรวจสอบสินค้าต่างๆ ไปทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นท่าเรือ หรือโรงกลั่นน้ำมันสำคัญต่างๆ ที่มีกระบวนการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมแลการผลิตปิโตรเคมีทั่วทุกภูมิภาค

จุดเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2428

นายคาเล็บ เบรท เป็นชาวนาคนหนึ่งในเมืองเคนท์ ประเทศอังกฤษ ที่มีธุรกิจส่งออกข้าวไปยังประเทศรัสเซีย นำขนสัตว์รัสเซียและสินค้าอื่นๆ ส่งไปยังสหรัฐราชอาณาจักร เขาได้ตระหนักว่าการตรวจสอบสินค้าอย่างอิสระ เป็นกลางและซื่อสัตย์นั้นเป็นสิ่งจำเป็นต่อการควบคุมการขนถ่ายสินค้า ช่วยลดปัญหาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้าต่างๆ ได้ในตลาดการค้าโลก เขาจึงเริ่มต้นทำธุรกิจให้บริการการตรวจสอบปริมาณและสินค้าประเภทข้าวขึ้น โดยเขาทุ่มเทการดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพและยึดหลักในการทำธุรกิจนี้ว่า จะดูแลสินค้าของท่านเหมือนเป็นสินค้าของเราเอง (I will treat each cargo as if it were my own)”

หลังจากอุตสาหกรรมปิโตรเลียมได้ขับเคลื่อนเข้าสู่ตลาดโลก เขาได้ขยายธุรกิจไปสู่การให้บริการด้านการขนส่งสินค้าทางทะเลโดยให้บริการตรวจวัดและทดสอบวิเคราะห์สินค้าประเภทน้ำมันดิบ รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้จากการกลั่นในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม เมื่อตลาดโลกขยายตัวมากขึ้น ทำให้บริษัทขยายตัวตามไปด้วย จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการขยายการให้บริการด้านการตรวจสอบและมีห้องปฏิบัติการทดสอบแก่ลูกค้าเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง

 ปัจจุบันบริษัทได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม บริษัท อินเตอร์เทค คาเล็บเบรท เป็น อินเตอร์ออย เคมีคอลแอนด์อะกริ ที่ยังคงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงที่จะทุ่มเทการให้บริการแก่ลูกค้า เราจะดำเนินงานต่อไปด้วยมาตรฐานที่ดีเหมือนอย่างที่เราตั้งใจทำมาตั้งแต่ต้น

บริการด้านตรวจสอบสินค้าของอินเตอร์เทค

  • ตรวจสอบสินค้าทั่วไป
  • ตรวจสอบสินค้าปิโตรเลียม
  • ตรวจสอบสินค้าปิโตรเคมี
  • ทดสอบสินค้าปิโตรเลียม
  • บริการตรวจสอบสินค้าทางทะเล

ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยตรวจสอบสินค้าของคุณ เพราะความพึงพอใจของลูกค้าคืองานบริการของเรา

 

Need help or have a question? +662 765 2999
 

Need help or have a question?

+662 765 2999
TH:
+662 765 2999