Intertek (www.intertek.com)

Global Energy Brochure

Intertek provides wide range of solutions for the energy industry. Find out how we can assist you locally and regionally.
 

อีเมล์หาเรา

โทรหาเรา

+662 765 2999
 
 

พลังงาน

อินเตอร์เทค เพิ่มมูลค่าให้พลังงาน เมื่อใดก็ตามที่พลังงานนั้นได้รับการพัฒนาขึ้นไป เราช่วยเหลือลูกค้าให้สามารถจัดส่งอย่างมั่นใจยอมรับได้กับพลังงานอนาคต

ไม่ว่าจะปฎิบัติการวันต่อวันหรือ การวางแผนปรับปรุงธุรกิจระยะยาว เราช่วยให้ท่านบรรลุถึงเป้าหมายทางด้านพลังงานรวมไปถึงน้ำมัน, ก๊าซ, ปิโตรเคมี กำเนิดพลังงาน พลังงานนิวเคลียร์ และพลังงานทดแทน

อินเตอร์เทค สนับสนุนการผลิตและการจะดจำหน่ายพลังงาน ด้วยการทดสอบ และให้การรับรอง เพื่อเข้าสู่ตลาดโลก ไม่ว่าธุรกิจของท่านจะเกี่ยวข้องกับน้ำมันหรือพลังงานทดแทน ความรวดเร็วและความเชี่ยวชาญของเรา ในทุกๆด้านที่เกี่ยวกับ การวิเคราะห์, การตรวจสอบคุณภาพ, การให้การรับรอง และคำปรึกษา จะช่วยให้ท่านสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ 

บริการของเรา

 • น้ำมัน, ก๊าซธรรมชาติ และการกลั่นปิโตรเลียม
 • บริการด้านตรวจสอบผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
 • การทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
 • การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณท์ปิโตรเลียม
 • ด้านโรงกลั่นปิโตรเลียม
 • ด้านน้ำมัน และก๊าซ
 • บริการสำรวจการผลิตน้ำมัน และก๊าซ
 • การทดสอบคุณภาพของน้ำมันดิบ
 • บริการประเมินความอันตรายและความเสี่ยง

บริการนอกชายผั่ง

การประเมินผล

 • บริการการทดสอบพื้นที่อันตราย, การรับรอง
 • ฝึกอบรม และการตรวจสอบ

พลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียน

 • บริการพลังงานกังหันลม
 • พลังงานนิวเคลียร์
 • พลังงานทดแทน
 • พลังงานแสงอาทิตย์
 • การวิเคราะห์คุณภาพและตรวจสอบเชื้อเพลิงชีวภาพ
 • การทดสอบพลังงานชีวมวล
 • การทดสอบประสิทธิภาพพลังงาน
 • การทดสอบที่เก็บพลังงาน
 • การทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยเซลล์

เชื้อเพลิง

 • บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน
 • บริการด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
 • ระบบการจัดการพลังงาน
 • การตรวจสอบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยด้านอุตสาหกรรม
 • การทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
 • การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลังงาน
 • เลเซอร์สแกนแบบ 3 มิติ และการควบคุมมิติ
 • การคัดเลือกมาตราฐานของผู้ขาย

ณ จุดต่างๆในห่วงโซ่คุณค่าของพลังงาน คุณจะพบ ว่าเราได้ปรับปรุงในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และ การดำเนินการสำหรับ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และ ระบบต่างๆ ผ่านบริการที่ครอบคลุมครบวงจร

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านพลังงาน ได้อย่างไร.