การประเมินผล

จากแนวคิด การออกแบบ การสร้างทางวิศวกรรม จนกระทั่งการผลิตและจัดจำหน่าย อินเตอร์เทคสามารถช่วยให้ลูกค้ามั่นใจว่ากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพ นโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานที่นำมาใช้ และ ถูกนำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม

เราตรวจประเมินผลิตภัณฑ์ เรื่องการออกแบบ ประสิทธิภาพ ความทนทาน ความปลอดภัย ความต้องการของตลาด และ ข้อกำหนดที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และช่วยลูกค้าในการตัดสินใจนธุรกิจการผลิต เราสามารถประมวลผลจากข้อมูลการทดสอบเพื่อยื่นต่อตัวแทนผู้คุ้มกฏและทำการตรวจสอบข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ได้

เราช่วยลูกค้าลดความเสี่ยงทางธุรกิจและสามารถบ่งชี้อันตรายที่มีโอกาสเกิดขึ้น โดยการประเมินสถานที่ทำการผลิตและสถานที่เก็บสินค้าเพื่อความเป็นไปตามข้อกำหนดที่ใช้และรายละเอียดที่ต้องการ และ ด้วยการประเมินก่อนยอมรับคุณภาพ, ระบบควบคุมคุณภาพ, การจัดการระบบการผลิต และ ขั้นตอนการดำเนินงาน และความสามารถของผู้ขาย อินเตอร์เทคทำให้มั่นใจว่ารายละเอียดด้านคุณภาพของลูกค้าได้ถูกทำความเข้าใจและทำได้จริง

ด้วยโครงข่ายทั่วโลกที่มีผู้เชี่ยวชาญประจำอยู่ในแต่ละที่ เราตอบสนองรวดเร็วเพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพและความถูกต้องของตัวผลิตภัณฑ์ รวมถึง ชื่อเสียงและเครื่องหมายการค้าจะยังคงมาตรฐานไว้ได้

อุตสาหกรรมของเรารวมถึง

 • อากาศยานและยานยนต์
 • เคมีภัณฑ์
 • เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • อาหารและเกษตรกรรม
 • อุตสาหกรรมและผู้ผลิต
 • ยาและเวชภัณฑ์
 • ของเล่น, เกมส์ และ อาร์ดไลน์
 • ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
 • สินค้าอุปโภค บริโภค และค้าปลีก
 • พลังงาน
 • หน่วยงานภาครัฐและสถาบัน
 • เทคโนโลยีสารสนเทศน์และโทรคมนาคม
 • สินแร่
Need help or have a question? +662 765 2999
 

Need help or have a question?

+662 765 2999
TH:
+662 765 2999