Intertek (www.intertek.com)

Building Brochure

อินเตอร์เทคให้การรับรองระบบและทดสอบ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เราเป็นมากกว่าการทดสอบในห้องปฎิบิติการ

 

 

โทรหาเรา

+662 765 2999
 
 

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

การเร่งและการจัดการกระบวนการทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อให้ทันต่อความเร็ว

กว่าศตวรรษ อินเตอร์เทคได้ช่วยให้ลูกค้าก้าวข้ามผ่านความท้าทายของกระบวนการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ จนปัจจุบันเรายังคงสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในเรื่องของการทดสอบความต้านทานการติดไฟ และประสิทธิภาพพลังงาน เราสามารถดำเนินการให้เกิดความเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานและข้อกำหนดสิ่งก่อสร้างทั้งภายในประเทศและระดับโลก ด้วยค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่าที่ใช้ไปในการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์

ด้วยโครงข่ายห้องปฏิบัติการทั่วโลก อินเตอร์เทคสามารถทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับชาติของอังกฤษ ข้อกำหนดและมาตรฐานของภูมิภาคยุโรปและอเมริกาเหนือ รวมทั้ง ANSI, ASTM, CSA, EPA, ICBO, UL และ ULC เครื่องหมาย WH ของเราเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้ผลิตชั้นนำและใช้เป็นข้อกำหนดอย่างเป็นทางการทั่วอเมริกาเหนือและรอบโลก

เราเป็นมากกว่าห้องปฏิบัติการทดสอบ เราช่วยแนะนำลูกค้าจนเข้าใจเรื่องของสิ่งปลูกสร้างในสภาพแวดล้อม ช่วยให้ลูกค้าแยกแยะข้อกำหนดที่จำเป็นต้องใช้สำหรับสภาพแวดล้อมที่ผลิตภัณฑ์กำลังจะถูกนำไปใช้ สิ่งนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายและท้ายที่สุดช่วยเร่งเวลาในการวางตลาดอีกด้วย

บริการของเราประกอบด้วย

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ได้อย่างไร.