ทดสอบทางเสียง

อินเตอร์เทค สามารถรองรับการทดสอบทางเสียง ได้ครบทุกแง่มุม ช่วยให้ท่านได้ตามมาตรฐานซึ่งถูกกำหนดโดย ผู้ที่ร่างข้อกำหนด, ลูกค้า และหน่วยงานรัฐบาล ที่ต้องการการทดสอบทางเสียงและประสิทธิภาพการไหลของลม ที่ทดสอบโดยหน่วยงานภายนอกองค์กร

สำหรับหลาย ๆ การทดสอบของเรา เริ่มตั้งแต่การรับผลิตภัณฑ์ตัวอย่างไปจนถึงการออกรายงานการทดสอบจะใช้ระยะเวลาในการทำงานน้อยกว่าหนึ่งสัปดาห์ เราให้บริการทดสอบทางด้านเสียง การไหลของลม และการรั่ว ในผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องล้างจาน หน้าต่างและประตู สิ่งอำนวยความสะดวกของเราในการให้บริการทดสอบทางเสียงได้รับการรับรองโดย NVLAP สำหรับการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C423, ASTM E 90, ASTM E 477, ASTM E 492, ANSI S12.31, ANSI S12.32 และ ANSI S12.51 ห้องปฏิบัติการทดสอบทางเสียงและการไหลของลมของเราเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่และมีความโดดเด่นที่สุด

 • การทดสอบที่เกี่ยวเนื่อง : การทดสอบของเราเป็นไปตามข้อกำหนดของ Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute (AHRI) และ Air Movement and Control Association (AMCA)
 • การทดสอบการรั่ว : เราทำการทดสอบการรั่วในผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น อุปกรณ์ส่องสว่างชนิดฝังในฝ้าเพดาน, เครื่องปรับและหมุนเวียนอากาศ, เครื่องปรับอากาศแบบรวมส่วน (PTAC) และอื่น ๆ
 • การทดสอบระดับเสียง (Noise Rating) ตามมาตรฐาน ENERGY STAR®: เราทำการทดสอบระดับเสียงตามมาตรฐาน ENERGY STAR® เช่นเดียวกับมาตรฐานการทดสอบการสั่นสะเทือนที่หลากหลาย
  การสนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์: เราสามารถทำการทดสอบคุณลักษณะด้านเสียงและประสิทธิภาพการไหลของอากาศของส่วนประกอบและการออกแบบอื่น ๆ
 • การทดสอบภาคสนามและการทวนสอบ: เราทำการทดสอบภาคสนามและการทวนสอบได้หลายประเภท ทั้งการทดสอบ FIIC, ASTC, NIC, NNIC, กำลังเสียง, ความดันเสียงและ ความเข้มเสียง,โครงสร้าง พื้น ผนัง และเพดานของเราประกอบด้วย คอนกรีตหนา 6 นิ้ว, คอนกรีตหนา 6 นิ้วพร้อมช่องลมเพดาน และ พื้นขนาด 100 ตารางฟุตสำหรับระบบ พื้น/เพดาน (floor/ceiling system) ที่กำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM และ ISO คอนกรีตหนา 6 นิ้วนี้ยังถูกใช้สำหรับการวัด Delta IIC

ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่เราให้บริการทดสอบ ประกอบด้วย

 • อุปกรณ์เครื่องกลและชิ้นส่วนประกอบ : อุปกรณ์ปรับอากาศแบบรวมหน่วยติดตั้งภายนอกอาคาร อุปกรณ์ปรับอากาศแบบมีท่อลมและแบบไม่มีท่อลมติดตั้งภายในอาคาร, ช่องลม, ช่องลมแบบปรับปริมาณได้และดิฟฟิวเซอร์, อุปกรณ์ควบคุมและกระจายลม, พัดลม, เครื่องเป่าลม, และอุปกรณ์ระบายอากาศอื่น ๆ เครื่องจักรกล, อุปกรณ์เครื่องกลและอุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดชิ้นส่วน และเครื่องมือกลแบบมือถือ
 • วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ก่อสร้าง : พาร์ติชั่น (เช่น พาร์ติชั่นกั้นสำนักงาน) อุปกรณ์ก่อสร้างผนัง ประตู หน้าต่าง พื้นและเพดาน พรม วัสดุบุผนัง ผนังกันเสียงและฝ้าเพดาน วัสดุบุภายในท่อลมและ อุปกรณ์ลดเสียง, แบบสำเร็จรูป (ขนาดมาตรฐาน 2 นิ้ว x 2 นิ้ว แบบกลม แบบตรงหรือแบบท่องอ, อุปกรณ์ส่องสว่างชนิดฝังในฝ้าเพดาน
 • เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน: เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ เครื่องดูดฝุ่น เครื่องซักผ้า เครื่องล้างจาน เครื่องปั่น เครื่องผสม เครื่องเปิดกระป๋องไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กและขนาดใหญ่อื่น ๆ

สิ่งอำนวยความสะดวกของเรารวมถึงห้องกังวาล ลักษณะต่าง ๆ ดังเช่น

 • ห้องหลัก: ห้องดูดซับเสียง,ห้องกำลังเสียง และห้องรับเสียง สำหรับการทดสอบการส่งผ่านเสียง ขนาดของห้อง 470 ลูกบาศก์เมตร/16,400 ลูกบาศก์ฟุต
 • ห้องที่สอง: ห้องกำเนิดเสียง สำหรับการทดสอบการส่งผ่านเสียงตามแนวนอน ห้องรับเสียงสำหรับการทดสอบการส่งผ่านเสียงตามแนวตั้งและการทดสอบระดับการลดทอนเสียงกระทบ ขนาดของห้อง 283 ลูกบาศก์เมตร/10,000 ลูกบาศก์ฟุต
 • ห้องที่สาม: ห้องกำเนิดเสียงสำหรับการทดสอบการส่งผ่านเสียงตามแนวตั้ง และการทดสอบระดับการลดทอนเสียงกระทบ; ขนาดของห้อง 65 ลูกบาศก์เมตร/2,300 ลูกบาศก์ฟุต
 • ห้องที่สี่: ห้องกำเนิดเสียงสำหรับการทดสอบระดับการลดทอนเสียง ห้องผนังคอนกรีตหนา 6 นิ้วและคอนกรีตหนา 6 นิ้วที่มีช่องลมเพดาน
 • ห้องกึ่งไร้เสียงสะท้อน : ห้องทดสอบความดันเสียง กำลังเสียง ระดับความดังจากการเปล่งเสียง ขนาดของห้อง 115 ลูกบาศก์เมตร/4,000 ลูกบาศก์ฟุต
 • ห้องทดสอบการแพร่ของลม : เป็นห้องสำหรับการทดสอบอุปกรณ์ช่องลม ช่องลมแบบปรับปริมาณได้ ดิฟฟิวเซอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • เครื่องปั๊มลมอัตราการไหลสูงแบบระดับเสียงรบกวนต่ำ : อัตราการไหล 11,000 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที (CFM) จ่ายลมที่เงียบสำหรับการทดสอบท่อลม (duct) ท่อลดเสียง (silencer) และชุดจ่ายลมปลายทาง ปรับระดับลมได้จนถึงระดับสูงสุด 11,000 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที
Need help or have a question? +662 765 2999
 

Need help or have a question?

+662 765 2999
TH:
+662 765 2999