ทดสอบสินค้าตกแต่งบ้าน

อินเตอร์เทคให้บริการการทดสอบและประเมินแก่ผู้จำหน่าย ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และผู้ส่งมอบสำหรับผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านอันหลากหลายตั้งแต่ แจกันเซรามิคจนถึงโซฟา

ความคาดหวังของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันเฟอร์นิเจอร์และสิ่งตกแต่งไม่เพียงแค่เรื่องที่สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตหากแต่ หากแต่ต้องมีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด บริการการทดสอบ ประเมิน และตรวจสอบของอินเตอร์เทคผ่านเครือข่ายที่มากกว่า 1,000 แห่งของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองและสำนักงานเป็นการให้ความมั่นใจว่าความต้องการของผู้บริโภคและผู้ผลิตจะได้รับการตอบสนองในทุกๆด้าน

บริการหลักด้านสิ่งตกแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์ของเราประกอบด้วย

การทดสอบเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์สำหรับใช้ภายในบ้าน สวน และสถานเลี้ยงเด็ก ได้ถูกทดสอบตามมาตรฐานสากลที่ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยอันหลากหลาย  อาทิเช่น ASTM, BIFMA, BS, EN และ ISO วิธีการทดสอบ ประเมิน และตรวจสอบที่แตกต่างกันถือเป็นสิ่งจำเป็นในการประเมินคุณลักษณะด้านกายภาพ คุณสมบัติด้านโครงสร้าง การใช้งาน และติดตรา ของเฟอร์นิเจอร์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานเหล่านี้และตอบสนองต่อความต้องการของลูกที่ยิ่งนับวันจะเพิ่มขึ้น

การทดสอบอาภรณ์ตกแต่งบ้าน - อินเตอร์เทคทำการทดสอบอุปกรณ์เครื่องนอน อาทิเช่น ผ้าม่าน หมอน ผ้านวมและที่นอน ที่ผู้บริโภคมีการสำผัสโดยตรงและเป็นเวลานานกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้และจำเป็นที่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐานทั้งระดับชาติและระดับสากลในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัย

การทดสอบสิ่งประดับและเครื่องประดับตกแต่งบ้าน - สิ่งประดับตกแต่งบ้านหลายอย่างมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล เช่น คริสต์มาส และฮาโลวีน ในขณะที่หลายอย่าง เช่น แจกัน รูปปั้นเซรามิค กรอบรูป และนาฬิกาไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นตามฤดูกาลหรือถาวร ผู้บริโภคมักไม่ค่อยตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น อินเตอร์เทคให้บริการการทดสอบการใช้งานและวัสดุที่มั่นใจได้ ซึ่งเป็นการช่วยลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้น สร้างความมั่นใจทั้งในด้านคุณภาพและความปลอดภัยของสิ่งเหล่านี้

การทดสอบเทียน - อินเตอร์เทคทำการทดสอบผลิตภัณฑ์เทียน ซึ่งประกอบด้วย เทียนสำหรับโต๊ะอาหาร เทียนหอม, เทียนสำหรับการประดับ เทียนเหลว เทียนส่องสว่างกลางคืน เชิงเทียน และโคมไฟ ผลการทดสอบจะช่วยลดอันตรายและอุบัติเหตุ เพลิงไหม้บ้าน ความเสียหายทางทรัพย์สิน และการบาดเจ็บจากไฟไหม้

นอกเหนือจากการทดสอบสิ่งตกแต่งบ้านตามที่ได้กล่าวข้างต้น อินเตอร์เทคยังให้บริการเต็มรูปแบบสำหรับสารเคมีแต่ละชนิดที่พบในผลิตภัณฑ์ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบหาความเป็นพิษ การรับรองสารเคมี และการประกันคุณภาพ

Need help or have a question? +66 2765 2999
 

Need help or have a question?

+66 2765 2999
TH:
+66 2765 2999