ทดสอบชิ้นส่วนตกแต่งและเครื่องประดับ

เพื่อตอบรับกับกฎระเบียบข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับความคาดหวังของผู้บริโภคที่นับวันจะเพิ่มขึ้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายต่างๆที่ต้องทำการตรวจสอบและทดสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ของตนเองให้ได้ตรงตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

ห้องปฏิบัติการทดสอบของอินเตอร์เทคทั่วโลกทำการทดสอบอุปกรณ์ชิ้นส่วน เช่น ซิป ซับใน ตัวรองปรก และกระดุม เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในการใช้งานของชิ้นส่วนอุปกรณ์เหล่านี้ก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต ในการทดสอบความคงทนของการซักแห้ง ความคงทนของสีจากแสง รอยหยดน้ำ การหลุดลอกของตัวเคลือบ และการถู บนตัวเสื้อและวัสดุ ผู้เชี่ยวชาญของเราทำการประเมินเต็มรูปแบบสำหรับชิ้นส่วนอุปกรณ์หลากหลายชนิดเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสูงและปราศจากปัญหา

การทดสอบประกอบด้วย และไม่จำกัดเพียงเท่านี้

การทดสอบกระเป๋าถือ -
ความแข็งแรงของสายหิ้วและตัวยึดสายหิ้วถือเป็นเรื่องสำคัญในการตัดสินเรื่องคุณภาพกระเป๋าถือและกระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก อินเตอร์เทคมีความสามารถในการทดสอบแข็งแรงดังกล่าวโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อตรวจสอบหาความเสี่ยงของการหลุดขาดของสายหิ้วไม่ว่าจะเป็นที่จุดจับยึด (เช่น ตัวยึด) หรือจุดที่ที่สายหิ้วยึดติดกับกระเป๋า นอกจากนี้เรายังมีความสามารถในการทดสอบอย่างเต็มรูปแบบของการทดสอบความคงทนของสีและการทดสอบรอยหยดน้ำเพื่อตรวจหาความเสี่ยงของการตกสีเปื้อนไปเสื้อผ้าไปพร้อมๆกับโอกาสของการโป่งพองของแผ่นหนังเมื่อถูกน้ำ

การทดสอบเข็มขัด -
อินเตอร์เทคให้บริการการตรวจสอบเข็มขัดอย่างละเอียดเพื่อวัตถุประสงค์ของการแสดงป้ายตรา การหลุดล่อนของสี และการแปดเปื้อนของหัวเข็มขัดและชิ้นส่วนโลหะต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญของเราทำการทดสอบสินค้าสำเร็จรูปไม่ว่าจะมีส่วนประกอบของหนังหรือผ้าตามข้อกำหนดของลูกค้า เพื่อให้ความมั่นใจว่าสินค้านั้นตรงตามความพอใจของผู้บริโภค

การทดสอบนาฬิกาและอัญมณี - ความสวยงามและทันสมัยของนาฬิกาและผลิตภัณฑ์อัญมนีเริ่มต้นที่การทดสอบคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างละเอียด ห้องปฏิบัติการทดสอบของอินเตอร์เทคไม่เพียงแต่สร้างความมั่นใจในเรื่องของความถูกต้องตามมาตรฐานทั้งในระดับชาติและระดับสากล แต่ยังให้แม่แบบของคำปรึกษา ข้อกำหนดต่างๆของการผลิตและก่อนส่งมอบรวมถึงวิธีการต่างๆที่พัฒนาขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อคุณภาพของชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆของคุณ

การทดสอบแว่นตา - อินเตอร์เทคให้ความมั่นใจว่าแว่นตาที่ทันสมัยภายใต้ตราสินค้าของคุณได้ผ่านมาตรฐานขั้นต่ำทั้งในเรื่องของคุณภาพและการใช้งานไม่ว่าตลาดสินค้านั้นจะอยู่ที่ได เป็นการส่งเสริมทั้งในเรื่องสุภาพของดวงตาและการมองที่แจ่มชัดตลอดไป


นอกเหนือจากวิธีการทดสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆที่กล่าวข้างต้น อินเตอร์เทคยังให้บริการต็มรูปแบบของการบริการทางสารเคมีที่ตรวจพบในผลิตภัณฑ์ของท่าน ซึ่งในที่นี้รวมถึง การตรวจสอบความเป็นพิษ การรับรองสารเคมี และวิธีการต่างๆของการประกันคุณภาพ

อินเตอร์เทคยังเป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนจากสำนักงาน General Organization for Export and Import Control (GOIEC) ในการออกใบรับรองการตรวจเพื่อการส่งออกของสิ่งทอ เสื้อผ้า พรม รองเท้า และกระเป๋า เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าของท่านถูกต้องตามกฎระเบียบใหม่การนำเข้าของประเทศอียิปต์

Need help or have a question? +66 2765 2999
 

Need help or have a question?

+66 2765 2999
TH:
+66 2765 2999