Intertek (www.intertek.com)
 

ค้นหาข่าวทั้งหมด

ข่าวล่าสุด

27 มิ.ย. 2020แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพา ต้องเป็นไปตาม มอก. 2879-2560

10 มิ.ย. 2020ประกาศแบน พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส ลงราชกิจจานุเบกษา มีผล 1 มิ.ย. 2563

01 มิ.ย. 2020อินเตอร์เทคฯ เปิดตัวโปรแกรม POSI-Check เพื่อรองรับองค์กรธุรกิจภาคบริการในการพัฒนาและรับรองระบบการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสในการดำเนินงานและการให้บริการ

ค้นหาข่าวทั้งหมด

News

10 เม.ย. 2020Thai Industrial Standards Institute (TISI) has released Notification that Stipulate Compliance Conditions for the Licensee, dated 23 March 2020

01 ม.ค. 0001Thai Industrial Standards Institute (TISI) has released Notification that Stipulate Guidelines of Product Licensing for Import Products under the Coronavirus Pandemic (COVID-19) Situation

Search news