การทดสอบสารเคมีอันตรายที่ถูกจำกัดการใช้งาน (MRSL)ตามข้อกำหนด ZDHC MRSL 2.0

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2019 เวอร์ชัน 2.0 ของรายการสารจำกัดการผลิต ZDHC (ZDHC MRSL) ได้รับการเผยแพร่ เวอร์ชันอัปเดตนี้จะมีส่วนสำคัญในการลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายในเครื่องแต่งกายและรองเท้า

 

ในปี 2554 แบรนด์สิ่งทอ 6 แบรนด์ได้เข้าร่วมโครงการ Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC) โดยมีพันธกิจในการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในการปล่อยสารเคมีอันตรายตลอดวงจรชีวิตของสิ่งทอและรองเท้า ขณะนี้มีผู้ร่วมให้ข้อมูลมากกว่า 150 รายในโครงการ ZDHC รวมถึงแบรนด์ที่เป็นเอกลักษณ์และในอุตสาหกรรมเคมี สิ่งทอและรองเท้า และผู้ให้บริการ อินเตอร์เทคสนับสนุนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับน้ำเสีย ZDHC ผ่านเครือข่ายห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่ของเรา ซึ่งตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ทั่วเอเชียและยุโรปในตลาดซัพพลายเออร์/การผลิตที่สำคัญ

 

ZDHC MRSL คือรายการสารเคมี ซึ่งสารเหล่านี้ถูกห้ามใช้ในโรงงานแปรรูปวัสดุสิ่งทอ, หนัง, ยาง, โฟม, กาวและชิ้นส่วนตกแต่งในสิ่งทอ, เครื่องแต่งกาย และรองเท้า ZDHC MRSL ก้าวไปไกลกว่าแนวทางเดิมๆ สำหรับข้อจำกัดทางเคมี ซึ่งใช้กับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเท่านั้น (Product Restricted Substances List - PRSL) แนวทางนี้ช่วยปกป้องผู้บริโภคในขณะเดียวกันก็ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสารเคมีอันตรายที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อพนักงานฝ่ายผลิต ชุมชนท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม

 

ZDHC MRSL ส่งผลกระทบต่อทุกแง่มุมของห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ผู้ผลิตสารเคมีและโรงงาน/ซัพพลายเออร์ไปจนถึงแบรนด์

 

กระบวนการอนุมัติสารเคมี

 

ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 องค์กรที่ได้รับการรับรองทั้งหมดควรอนุมัติผลิตภัณฑ์ตัวกำหนดสูตรที่ได้รับการรับรองใน ZDHC Gateway โดยตรง ขั้นตอนการอนุมัติมีดังนี้:

Chemical formulation registered and published

Visible in InCheck report as “Registered”

Visible to Brands and Suppliers as “Registered”

Certification Bodies verified the status to “Conformant”

 

อินเตอร์เทคในฐานะบุคคลที่สามที่ได้รับการยอมรับจาก ZDHC เพื่อมอบโซลูชันการทดสอบที่ดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติตาม MRSL ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 เราสามารถตรวจสอบความถูกต้องของใบรับรองที่อัปโหลดได้โดยตรงบน ZDHC Chemical Gateway และช่วยเหลือห่วงโซ่อุปทาน ในการทำความเข้าใจและดำเนินการเปลี่ยนแปลง ZDHC MRSL Chemical Module จาก 1.0 เป็น 2.0"