การทดสอบเคหะสิ่งทอ

 

เพื่อตอบสนองกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและความต้องการในด้านคุณภาพที่เพิ่มมากขึ้น การทดสอบสิ่งทอ จะช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของผู้ผลิตและผู้บริโภค

อินเตอร์เทค นำเสนอวิธีการทดสอบต่อไปนี้สำหรับเคหะสิ่งทอ เช่น เครื่องนอน ผ้าม่าน และผ้าที่ใช้ทำอุปกรณ์ตกแต่งบ้านอื่นๆ 

การชี้บ่งเส้นใย – ประเทศที่นำเข้าเครื่องนุ่งห่มและเคหะสิ่งทอส่วนใหญ่จำเป็นต้องมีป้ายชี้บ่งเส้นใยที่ระบุประเภทและเปอร์เซ็นต์ส่วนประกอบของเส้นใย อินเตอร์เทคมีความเชี่ยวชาญ และ ประสบการณ์ที่สามารถบ่งชี้เส้นใยและส่วนผสมของเส้นใยได้อย่างถูกต้อง

การทดสอบเคหะสิ่งทอจาก ขนนก และ ขนเป็ด - สำหรับเคหะสิ่งทอที่ทำ จาก ขนนก และ ขนเป็ด จำเป็นต้อง การวิเคราะห์อัตราส่วนและปริมาณของขนแต่ละแบบ  ทดสอบสมบัติการต้านทานความร้อน, การเคลื่อนตัว  และทะลุผ่านของของขนออกจากวัสดุหุ้ม 

การทดสอบความสามารถในการติดไฟ -  เคหะสิ่งทอมีข้อบังคับเรื่องการติดไฟ เช่น BS 5852 ความสามารถในการติดไฟสำหรับเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งในสหราชอาณาจักร และ California Technical Bulletin 116 สำหรับตลาดสหรัฐอเมริกา

ฉลากแนะนำในการดูแลรักษา – หลายประเทศมีมาตรฐานบังคับหรือสมัครใจ  ให้ระบุฉลากแนะนำในการดูแลรักษาสำหรับสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อินเตอร์เทค ทำการทดสอบในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้ง้เพื่อกำหนดการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม สำหรับผู้บริโภค