การทดสอบตามกฎข้อบังคับของ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

สหภาพยุโรป - ร่างกฎระเบียบของคณะกรรมาธิการแก้ไขภาคผนวก XIV ของกฎระเบียบ REACH (EC) หมายเลข 1907/2006

 

ประเทศไต้หวัน – เสนอให้แก้ไขการตรวจสอบข้อบังคับสำหรับเสื้อกันฝนสำหรับเด็ก

 

รัฐแคลิฟอร์เนีย/ประเทศสหรัฐอเมริกา – ได้รับการอนุมัติให้แก้ไขกฎระเบียบเรื่องการติดไฟบนเฟอร์นิเจอร์หุ้มเบาะเพื่อใช้ในที่สาธารณะ

 

จังหวัดแมนิโทบา/ประเทศแคนาดา - ประกาศยกเลิกข้อบังคับเกี่ยวกับเครื่องนอนและสิ่งของที่หุ้มหรือยัดไส้อื่นๆ (78/2004)

 

รัฐเวอร์มอนต์/ประเทศสหรัฐอเมริกา – ร่างการแก้ไขกฎเกณฑ์เกี่ยวกับสารเคมีที่น่ากังวลสูงในผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก

 

รัฐแคลิฟอร์เนีย/ประเทศสหรัฐอเมริกา – เสนอห้ามผลิตภัณฑ์ที่ทำจากขนสัตว์

 

MERCOSUR - มติที่ได้รับอนุมัติในการแก้ไขกฎระเบียบทางเทคนิคเกี่ยวกับการติดฉลากผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

 

สหภาพยุโรป - เผยแพร่คู่มืออธิบายเกี่ยวกับข้อจำกัด CMRs 1A และ 1B ในสิ่งทอและเสื้อผ้าภายใต้ (EU) 2018/1513 (รายการ 72 ถึงภาคผนวก XVII ของกฎระเบียบ REACH (EC) หมายเลข 1907/2006

 

ประเทศซาอุดีอาระเบีย – กฎระเบียบทางเทคนิคที่ได้รับอนุมัติสำหรับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและเสื้อผ้า

 

ประเทศตุรกี - กฎระเบียบที่ได้รับอนุมัติว่าด้วยสารมลพิษอินทรีย์ตกค้าง (POP)

 

ชุมชนแอนเดียน - เสนอกฎระเบียบทางเทคนิคเกี่ยวกับการติดฉลากรองเท้า เครื่องหนัง สินค้าสำหรับเดินทาง และสิ่งของที่คล้ายกัน