สารเคมีอันตรายและมีความน่ากังวลสูง (SVHC) ภายใต้ระเบียบ EU (REACH)

อินเตอร์เทคนำเสนอโซลูชั่นที่ครอบคลุมสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดสารเคมีอันตรายและมีความน่ากังวลสูง

 

สารจำนวนมากถูกจำกัดในกระบวนการผลิตสินค้าทั่วโลก สารเคมีอันตรายเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้ เพื่อมุ่งสู่การมีสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผู้บริโภคในปัจจุบันคาดหวังผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย ปลอดสารพิษ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการกำจัดของเสีย ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ของเราสามารถให้บริการทดสอบและให้คำปรึกษาที่ครอบคลุมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดเกี่ยวกับสารควบคุม"