การทดสอบชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE)

ชุดและอุปกรณ์ป้องกันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันตนเองจากการสัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบันมีความต้องการอุปกรณ์ป้องกันที่มีคุณภาพสูงทั่วโลก เพื่อช่วยชีวิตจากการปนเปื้อนของโรคที่มีการติดเชื้อสูง

 

โรงพยาบาลและสถานพยาบาลทั่วโลกกำลังเผชิญปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) รวมถึงหน้ากากอนามัยและชุดคลุม

ทำให้มีผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกเปลี่ยนสายการผลิตและพยายามช่วยเหลือกันเพื่อผลิตอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

สำหรับผู้ผลิตที่ไม่คุ้นเคยกับข้อกำหนดการผลิตที่ซับซ้อนสำหรับชุดคลุมป้องกัน เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงและเป็นไปตามข้อกำหนดในกระบวนการผลิตที่มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น

อินเตอร์เทคมีความสามารถที่หลากหลายในด้านการทดสอบชุดป้องกันเพื่อสนับสนุนผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และผู้ค้าปลีก เราสามารถให้คำแนะนำโดยสรุปความต้องการเกี่ยวกับข้อกำหนดทางอุตสาหกรรมที่จำเป็นสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์, การทดสอบ, การติดฉลาก, ห่วงโซ่อุปทาน, สิ่งอำนวยความสะดวก, การฝึกอบรมพนักงาน และอื่นๆ

 

อินเตอร์ให้บริการทดสอบชุดป้องกัน ดังนี้:

ชุดป้องกันที่ไม่ใช้ในห้องผ่าตัด

ชุดป้องกันที่ใช้ในห้องผ่าตัด

ชุดคลุมป้องกัน ชนิด  Isolation

ชุดคลุม สำหรับหัตกรรม ทางการแพทย์ (Procedural Gown)

ชุดคลุมที่ใช้ในห้องผ่าตัด

 

เราสามารถดำเนินการทดสอบได้หลากหลายเพื่อให้ครอบคลุมทางกายภาพ, ทางเคมี และความสามารถในการซึมทะลุผ่านของผลิตภัณฑ์ได้ตามมาตรฐาน ASTM F2407 และมาตรฐาน American National Standards Institute (ANSI) PB70 ที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐอเมริกา

 

นอกเหนือจากมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาแล้ว เรายังสามารถทำการทดสอบความสามารถในการซึมทะลุผ่าน (penetration tests), cleanliness qualifications และการทดสอบทางกายภาพและเคมีอื่นๆ สำหรับตลาดสหภาพยุโรปตามมาตรฐาน EN 13795-1, EN 14126 และมาตรฐานอื่นๆ

นอกจากนี้เรายังดำเนินการทดสอบมาตรฐาน GB เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดจีนในด้านการผลิตเสื้อคลุมที่มีคุณภาพ"