การทดสอบสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จากแบรนด์ที่ใส่ใจตั้งแต่การผลิตจนถึงการสวมใส่

 

ในฐานะผู้นำเข้าและผู้ผลิตสิ่งทอและรองเท้า คุณต้องแน่ใจว่าสารเคมีที่เป็นอันตรายถูกกำจัดออกจากผลิตภัณฑ์เพื่อให้เป็นไปตามข้อจำกัดทางเคมีทั่วโลก ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์สิ่งทอรายใหญ่ในยุโรปและสหรัฐอเมริกาตอบสนองต่อการรับรู้ของสาธารณชนโดยการสำรวจผลิตภัณฑ์สิ่งทอของตนจากมุมมองทางนิเวศวิทยา และกำลังสร้างข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

 

ด้วยการตรวจสอบแต่ละขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทาน คุณสามารถปรับใช้วิธีการที่จำเป็นเพื่อปกป้องธุรกิจและลูกค้าของคุณ ต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษกับการเลือกสีย้อมและสารช่วยย้อม ซึ่งรวมถึงการรักษาผลิตภัณฑ์ให้ปราศจากสารอันตราย เช่น ฟอร์มาลดีไฮด์ โลหะหนักที่เป็นพิษ การปล่อยนิกเกิล และ สารทาเลท (phthalate)

 

การทดสอบสิ่งทอเชิงนิเวศของเราประกอบด้วย:

 

การทดสอบสีย้อมเอโซ

การทดสอบสีย้อมสารก่อมะเร็ง

การทดสอบ สีย้อมสารเกิดการแพ้ ระคายเคือง

การทดสอบกลิ่น

การวิเคราะห์โลหะหนัก

การทดสอบสารหน่วงไฟ

การทดสอบฟอร์มาลดีไฮด์

การทดสอบสารประกอบออร์กาโนติน

การทดสอบสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

การทดสอบค่าพีเอช

การทดสอบสารทาเลท (Phthalate)

การปล่อยนิกเกิล

การทดสอบตาม พระราชบัญญัติการปรับปรุงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกา (CPSIA )