การแพทย์และยาเวชภัณฑ์

ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคและการวิเคราะห์ การทดสอบที่แม่นยำ การตรวจสอบระบบควบคุมและ อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย จะช่วยให้ท่านพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

อินเตอร์เทค มีพันธสัญญากับหน่วยงานวิจัยและ สถาบันที่ปรึกษารวมทั้งห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ ที่คลอบคลุมในการที่จะช่วยสนับสนุนและพัฒนาวงการอุตสาหกรรมทางด้านเวชภัณฑ์และไบโอเทคให้ก้าวหน้า และนำมาสู่การการผลิตตัวยาใหม่ๆและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยมากขึ้นด้วย

เราได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคที่มีความรู้ความชำนาญในการให้บริการและเรื่องข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ คุณสามารถวางใจในการบริการของเรา ด้วยความรวดเร็วในการทดสอบ ราคาที่สมเหตุสมผล เพื่อช่วยให้สินค้าของท่านออกไปสู่ตลาดได้รวดเร็วขึ้น

เราให้บริการตั้งแต่การวิเคราะห์ทางชีวะวิทยาของโมเลกุลยาตั้งแต่ขนาดเล็ก ถึงชนาดใหญ่ ไปจนถึงการออกแบบโปรแกรมการวิจัยเชิงวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเวชภัณฑ์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ด้วยเคลือข่ายของห้องปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและทันสมัย เราจึงสามารถให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งทางด้านเทคนิค และ ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อน

 

การบริการด้านอุปกรณทางการแพทย์

 • การทดสอบและรับรองอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • การกตรวจประเมินระบบการจัดการและการออกใบรับรอง
 • การตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมีในอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • การทดสอบประสิทธิภาพ
 • RoHS Directive (2011/65/EU)

การบริการทางด้านเวชภัณฑ์ยา

 • การตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับเภสัชกรรม
 • การตรวจวิเคราะห์ทางชีวภาพเกี่ยวกับเภสัชกรรม
 • การตรวจวิเคราะห์ทางชีวภาพ
 • เคมีภูมิคุ้มกัน
 • การทดลองเกี่ยวกับสุขลักษณะของสินค้าอุปโภคบริโภค
 • การตรวจประเมินเกี่ยวกับเภสัชกรรม
 • การให้คำปรึกษาทางเภสัชกรรม
Need help or have a question? +66 2 765 2999
 

Need help or have a question?

+66 2 765 2999
TH:
+66 2 765 2999