เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม

การแก้ปัญหาการทดสอบและการรับรองซึ่งช่วยลูกค้าให้วางผลิตภัณฑ์และได้ส่วนแบ่งการตลาด

ในโลกวิวัฒนาการและการแปรเปลี่ยนของเทคโนโลยีสารสนเทศน์ต้องมีการตื่นตัวตลอดเวลา ผู้ให้บริการโครงข่าย ผู้จัดให้มีการให้บริการ ผู้ผลิต และผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ จำเป็นต้องได้เปรียบในเชิงการแข่งขันโดยการจับมือกับห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองชั้นนำที่ความเชี่ยวชาญ ชำนาญการ มีประสิทธิภาพ และมีโครงข่ายผู้เชี่ยวชาญรอบโลกเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

อินเตอร์เทค ทำอย่างดีที่สุดเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าอุปกรณ์หรือบริการโทรคมนาคมของลูกค้า รายละเอียดหรือการขออนุญาตพร้อมสำหรับการวางตลาดและเกินกว่าที่ลูกค้าของลูกค้าคาดหวังไว้ เราส่งมอบบริการครอบคลุมตั้งแต่การทดสอบด้านความปลอดภัยเพื่อการรับรองซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถ

  • เร่งความเร็วในการวางตลาด
  • ได้ประสิทธิภาพใหม่
  • ลดความเสี่ยงของลูกค้า ในขณะเดียวกันกับปกป้องชื่อเสียงและเครื่องหมายการค้า
  • เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานระดับประเทศและระดับโลก
  • แปลงเปลียนผลิตภัณฑ์ลูกค้าสู่ความสำเร็จ

ด้วยอินเตอร์เทค ผู้ให้บริการการทดสอบที่ที่ลูกค้าให้ความเชื่อถือ ลูกค้ายังได้รับประโยชน์เรื่องความรู้ระดับโลกที่นำเสนออยู่ต่อหน้า หากไม่คำนึงถึงบทบาทของลูกค้าในเทคโนโลยีสารสนเทศน์และโทรคมนาคม หรือ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เทคสามารถช่วยลูกค้าโดยการส่งมอบคุณค่าแห่งคุณภาพให้แก่ลูกค้า

อินเตอร์ทคเสนอบริการการทดสอบ ตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ครอบคลุมรายการดังนี้:

  • เทคโนโลยีสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส์
  • บริการด้านโทรคมนาคม
  • อุปกรณ์สื่อสาร
  • การขออนุญาต ซอฟท์แวร์และรายละเอียด

การให้บริการและการแก้ปัญหาของเรา จัดการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในห้องปฏิบัติการกว่า 100 ประเทศ สามารถช่วยให้ลูกค้านำผลิตภัณฑ์สู่ตลาดอย่างประสบความสำเร็จ

Need help or have a question? +662 765 2999
 

Need help or have a question?

+662 765 2999
TH:
+662 765 2999