บริการเก็บตัวอย่างและทดสอบผลิตภัณฑ์จากการสำรวจ/ผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ

อินเตอร์เทค ให้บริการทางด้านการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่ขั้นตอนการสำรวจจนถึงผลิต น้ำมันดิบ คอนเดนเสท และก๊าซธรรมชาติ

รายการผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการตรวจสอบ เช่น

  • Crude Oil / Condensate
  • Natural Gas
  • Corrosion Inhibitor
  • Glycol
  • Scale analysis
  • Produced Water
  • Sea Water, Sea Sediment
  • Portable Water
  • Cutting
  • อื่นฯ

Need help or have a question? +662 765 2999
 

Need help or have a question?

+662 765 2999
TH:
+662 765 2999