Intertek (www.intertek.com)
 

โทรหาเรา

+662 765 2999
 
 

ห้องปฏิบัติการด้านอาหารได้รับการรับรอง ISO17025

อินเตอร์เทค ขยายขอบข่ายงานให้บริการวิเคราะห์อาหารภายใต้มาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 17025

อินเตอร์เทค ได้ให้บริการในการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารตามมาตรฐานสากล โดยทีมงานนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ ภายใต้การรับรองระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005 จากกรมวิทย์บริการ ปัจจุบันห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารตั้งอยู่ที่เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ด้วยพื้นที่กว่า 1,400 ตารางเมตร ห้องปฏิบัติการให้บริการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร ทั้งในส่วนกายภาพ, จุลชีว, โลหะหนัก,สารเคมีตกค้าง, สารปรุงแต่งอาหาร, ตัดต่อพันธุกรรม, ปนเปื้อนของดีเอ็นเอ และ สารก่อภูมิแพ้อาหารต่างๆ ในผลิตภัณฑ์ น้ำดื่ม, วัตถุดิบ, อาหารสด, อาหารพร้อมปรุง, ขนมปัง, ผักผลไม้สด และ แปรรูป, ผลิตภัณฑ์ปรุงรส และ สินค้าเกษตรอื่นๆ

นอกจากการให้บริการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร อินเตอร์เทค ยังนำเสนอบริการด้านการตรวจสอบสินค้าส่งออกกับผู้ผลิต และ ผู้นำเข้าอาหาร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและให้ใบรับรองเพื่อภาคส่งออกด้วย ในกลุ่มลูกค้าด้านภัตตาคาร, โรงแรม และ โรงพยาบาล อินเตอร์เทคได้ให้บริการให้คำปรึกษาและตรวจประเมินเพื่ออาหารปลอดภัย ทั้งในประเทศไทย และ ในระดับภูมิภาคเอเซีย

ห้องปฏิบัติการด้านอาหาร ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเพิ่มขอบข่ายการให้บริการให้ครอบคลุมบริการและตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ดังนี้

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านห้องปฏิบัติการด้านอาหารได้รับการรับรอง ISO17025 ได้อย่างไร.