บริการด้านการปรับปรุงคุณภาพสินค้าด้วยสารเติมแต่ง(Additive)

อินเตอร์เทคได้ผนวกความสามารถ ด้านการตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมการวิเคราะห์คุณภาพสินค้า และวิทยาการต่างๆที่มีอยู่ เข้ากับวิวัฒนาการด้วยสารเติมแต่ง (Additive) ของบริษัท Baker Hughes ร่วมมือกัน

ให้บริการที่มีประสิทธิภาพและชำนาญระดับมืออาชีพ ด้านการปรับปรุงคุณภาพสินค้าซึ่งไม่ได้มาตรฐานตามข้อตกลงของผู้ซื้อและผู้ขาย ให้กลับมาเป็นสินค้าที่มีคุณภาพโดยการใช้สารเติมแต่ง (Additive)

ด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัย สารเติมแต่งที่มีประสิทธิภาพสูง เครื่องมือที่ได้มาตรฐาน บุคคลากรที่มีความชำนาญ เราสามารถช่วยให้สินค้าที่มีปัญหาด้านคุณภาพ เปลี่ยนเป็นสินค้าที่มีคุณภาพตามข้อตกลงในการซื้อขาย ด้วยต้นทุนต่ำ และผลกำไรสูงสุด

สินค้าที่เราให้บริการด้านการปรับปรุงคุณภาพ

 • น้ำมันดิบ
 • น้ำมันแก็สโซลีน
 • น้ำมันเครื่องบิน ,น้ำมันก๊าด
 • น้ำมันดีเซล
 • น้ำมันเตา
 • ยางมะตอย
 • และสินค้าน้ำมันสำเร็จรูปอื่นๆ

สารเติมแต่ง (Additive) ที่เราให้บริการ

 

 •  Antioxidants
 • Ash Reduction
 • Biocides
 • Cetane Improvers
 • Cloud Point
 • Cold Flow Programs (CFPP, LTFT)
 • Compatibility
 • Conductivity Improvers
 • Corrosion Control
 • Silver Corrosion
 • NACE Corrosion

 

 •  Dehazers
 • Demulsification
 • Dyes
 • Hydrogen Sulfide Management (H2S)
 • H2S Scavengers
 • Lubricity Improvers
 • Mercaptans
 • Metal Deactivator
 • Oxidation Stabilizer
 • RON

 

Need help or have a question? +662 765 2999
 

Need help or have a question?

+662 765 2999
TH:
+662 765 2999