บริการตรวจสอบด้านผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

อินเตอร์เทคให้บริการตรวจสอบสินค้าด้านเคมี และปิโตรเคมี

อินเตอร์เทคเป็นผู้นำระดับโลกที่ให้บริการตรวจสอบสินค้าประเภทเคมี และปิโตรเคมี ในเรื่องของการตรวจวัดปริมาณและจำนวนของสินค้า การวิเคราะห์คุณภาพและจัดทำรายงานการตรวจสอบ โดยพนักงานตรวจสอบภาคสนาม นักเคมี และผู้ประสานงานประจำสำนักงานที่มีประสบการณ์ในการทำงาน ช่วยรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า ไม่ให้เกิดความเสียหายทั้งด้านตัวผลิตภัณฑ์ ช่วยควบคุมกระบวนการในระหว่างการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ การขนส่ง การส่งมอบสินค้า

บริการของเรา

  • การตรวจสอบสินค้าทางเรือขนาดใหญ่
  • การขนส่งสินค้าทางเรือขนาดเล็ก
  • การตรวจวัดสินค้าตามคลังจัดเก็บสินค้า
  • การตรวจสอบสินค้า ISO Containers
  • การขนส่งทางท่อ
  • การขนส่งทางรถ

บริการตรวจสอบด้านผลิตภัณฑ์เคมี

  • การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เคมีและปิโตรเคมี
  • การตรวจสอบและวิเคราะห์ปุ๋ย
Need help or have a question? +662 765 2999
 

Need help or have a question?

+662 765 2999
TH:
+662 765 2999