ทดสอบแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

อินเตอร์เทค เป็นผู้นำในระดับโลกในการทดสอบยนตรกรรมไฟฟ้า ด้วยกว่า 50 ปีในการทำงานทดสอบยานยนต์ อินเตอร์เทค ช่วยให้ท่านทันต่อความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงของเทคโยโลยีด้านยานยนต์

อินเตอร์เทคช่วยท่านวางแผนการทำงานเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของตลาดและป้องกันม่ให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการให้การรับรองความปลอดภัยทางไฟฟ้าของยานพาหนะไฟฟ้า (EV) และยานพาหนะไฟฟ้าไฮบริด (HEV)

การกำเนิดของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ในรูปแบบใหม่ ผู้ผลิตมีหลายสิ่งที่ต้องพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้

 • เทคโนโลยีใหม่ยังต้องมีการปรับให้เหมาะสำหรับการใช้กับยานพาหนะไฟฟ้าและยานพาหนะไฟฟ้าไฮบริด
 • ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องในงานด้านยานพาหนะไฟฟ้าและยานพาหนะไฟฟ้าไฮบริดต้องมีมาตรฐานใหม่และยังต้องเป็นไปตามข้อกำหนดใหม่ ๆ ด้วย
 • ห่วงโซ่อุปทานใหม่ ๆ ทั่วโลกที่กำลังถูกสร้างขึ้น

การให้บริการทดสอบแบตเตอรี่ของอินเตอร์เทคจะช่วยนำผลิตภัณฑ์ ระบบและอุปกรณ์ประกอบ (แบตเตอรี่แบบแพ็ค และแบบเซลล์ เครื่องชาร์จไฟ ตัวตัดวงจร ชุดสายไฟ ฯลฯ) ที่เกี่ยวข้องในงานด้านยานพาหนะไฟฟ้าและยานพาหนะไฟฟ้าไฮบริดของท่านเข้าสู่ท้องตลาดได้อย่างรวดเร็วและด้วยค่าใช้จ่ายที่คุ้มทุน

การบริการของเราประกอบด้วย

 • การทดสอบความปลอดภัยของแบตเตอรี่
  • สำหรับทวีปอเมริกาเหนือ: มาตรฐาน ANSI/UL และ มาตรฐานไฟฟ้าแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (National Electrical Code, NEC) รวมทั้งมาตรฐาน ANSI/UL 1642 ANSI/UL 2054 และ มาตรฐาน SAE J1772 ของสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ของอเมริกา (Society of Automotive Engineer, SAE) (ด้วยเครื่องหมายรับรองความปลอดภัย ETL Listed Mark ซึ่งเทียบเท่ากับเครื่องหมายรับรองความปลอดภัย UL Mark)
  • การรับรองผลิตภัณฑ์ สำหรับสหภาพยุโรป (EU) เอเชีย และตลาดการค้าอื่น ๆ ทั่วโลก
 • การทดสอบสมรรถนะของแบตเตอรี่
 • การทดสอบแบตเตอรี่ด้านการลุกติดไฟและการใช้งานผิดจากที่คาดหมายไว้
 • การทดสอบยานพาหนะไฟฟ้า: สถานีชาร์จไฟ (Charging Stations) ชุดสายไฟแบบอ่อนและอุปกรณ์ประกอบ (ชุดอุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับชาร์จไฟ
 • การทดสอบและการรับรองผลิตภัณฑ์ในด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า/การทดสอบ FCC ตามกฎของคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารของสหรัฐอเมริกา (EMC Testing/FCC testing and certification)
 • การทดสอบความปลอดภัยของการใช้งานผิดจากที่คาดหมายไว้ทางไฟฟ้าและทางกล