ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ GOST-R สำหรับการส่งออกไปยังรัสเซีย

ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ GOST-R ใช้กับสินค้านำเข้าส่วนใหญ่ไปยังรัสเซีย

ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ GOST-R กำหนดว่าผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าต้องสอดคล้องกับมาตรฐานทางด้านคุณภาพและความปลอดภัยของรัสเซีย และเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพิธีการศุลกากรในรัสเซียและสำหรับขายและ / หรือการตลาดภายในประเทศ

โปรแกรม GOST-R ของรัสเซียรับรองครอบคลุมหลากหลายผลิตภัณฑ์รวมถึงเครื่องสำอาง, ผลิตภัณฑ์อาหาร, ของเล่น, สิ่งทอ, ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าในครัวเรือนและอุปกรณ์อุตสาหกรรม  สินค้าที่อยู่ภายในขอบเขตของโปรแกรม GOST-R เมื่อได้รับการรับรองแล้วจะต้องแสดงเครื่องหมายที่ลงทะเบียน GOST R หรือที่เรียกว่า Mark of Conformity นอกหนือจากใบรับรอง GOST-R ที่มีการบังคับใช้แล้วสินค้านำเข้าต้อง สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดของรัสเซีย ใบรับรองเหล่านี้สามารถจะออกโดยสถาบันรับรองที่ได้รับการแต่งตั้งโดยหน่วยงาน GOST

อินเตอร์เทคได้รับการแต่งตั้งให้ออกใบรับรองเหล่านี้ตั้งแต่เริ่มโครงการ เจ้าหน้าที่ของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในโปรแกรมใบรับรอง GOST ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ GOST-R กำหนดว่าผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าต้องสอดคล้องกับมาตรฐานทางด้านคุณภาพและความปลอดภัยของรัสเซีย และมีความรู้ที่กว้างขวางของความต้องการและวัตถุประสงค์ของโปรแกรมจึงให้มั่นใจได้ว่าเราสามารถช่วยอำนวยความสะดวก ทางการค้าให้แก่ผู้ส่งออก หากผลิตภัณฑ์ของคุณไม่อยู่ภายใต้ใบรับรอง GOST R อาจจะอยู่ภายใต้ใบรับรองชนิดอื่น ๆ ของรัสเซียเช่น Declaration of Conformity, TR certificate หรือ State Registration. ผู้เชี่ยวชาญจากอินเตอร์เทคในตลาดรัสเซีย สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับใบรับรองที่ท่านต้องการ และให้บริการตามความต้องการของคุณตลอดกระบวนการรับรอง

ใบรับรอง Gost-R เพื่อการส่งออกเครื่องสำอางไปรัสเซีย GOST R, ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ TR, ใบรับรองความปลอดภัยด้านอัคคีภัย, Rostekhnadzor (RTN, FSETAN) หนังสือเดินทาง ทางเทคนิคสำหรับการส่งออกของเครื่องจักรไปยังรัสเซีย

การบริการต่างๆที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก GOST

  • การบริการสำหรับผู้ส่งออกและผู้นำเข้า
  • โปรแกรมรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์สำหรับส่งออกไปซาอุดีอาระเบีย
  • ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์สำหรับการส่งออกเครื่องสำอางไปรัสเซีย
  • บริการออกใบรับรอง GOST- R สำหรับผู้ส่งออกในประเทศฝรั่งเศส
  • การบริการกิจกรรมของภาครัฐ