ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์สำหรับการส่งออกไปกาตาร์

การส่งออกชิ้นส่วนอะไหล่, ยางรถยนต์และผลิตภัณฑ์อิเลคโทรนิค บางชนิดไปยังกาตาร์ในขณะนี้จำเป็นต้องมีหนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่จะยื่นผ่านศุลกากรกระทรวงการประกอบธุรกิจและการค้าของรัฐกาตาร์ ผ่านทาง กรมคุ้มครองผู้บริโภคและ องค์การรับรองมาตรฐานและมาตรวิทยา (QGOSM)ได้ออกชุดของกฎระเบียบที่เข้มงวดควบคุมการนำเข้าและการขายอะไหล่ยานยนต์และยางยานพาหนะ

ผู้ส่งออกไปกาตาร์จะต้องทราบถึงกฎระเบียบที่เข้มงวดในการควบคุมการนำเข้าและการขายอะไหล่ยานยนต์และยางยานพาหนะที่ต้อง ได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และตอนนี้ได้ขยายไปยังผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าในบางประเภท หนังสือเวียนที่ออกโดยเจ้าหน้าของรัฐแจ้งว่า"เจ้าหน้าที่ศุลกากรของกาตาร์จะไม่อนุญาตให้นำเข้าสินค้าที่ควบคุมเว้นแต่พวกเขาจะมาพร้อมกับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (CoC)ที่ออกโดยบริษัทได้รับการอนุมัติจากประเทศต้นทาง นอกจากนี้ยังระบุว่าในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานของ GSO ผู้นำเข้าจะปรับหนักตามที่ถูกกำหนดไว้

อินเตอร์เทคได้รับการอนุมัติเข้าร่วมในโปรแกรมสำหรับการดำเนินการออกใบรับรองของผลิตภัณฑ์เหล่านี้จาก QGOSM และการออกใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (COC) เพื่อการส่งออกของผลิตภัณฑ์ที่ควบคุมสำหรับกาตาร์

ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกควบคุมมาตรฐานอยู่ในโปรแกรมตามขั้นตอนในระยะแรก และระยะที่สองของการดำเนินงาน

  • ยางยานพาหนะ
  • เข็มขัดนิรภัย
  • วงล้อ
  • ผ้าเบรค
  • พัดลมดูดอากาศ
  • เตารีดไฟฟ้า
  • ไดร์เป่าผม

ยางยานพาหนะที่จะถูกรวมอยู่ในโปรแกรม แต่ไม่จำเป็นต้องมีหนังสือรับรองที่แยกต่างหากจากการตรวจสอบรับรอง (CoC) ของศุลกากรกาตาร์ และQGOSM จะยอมรับมาตรฐานขององค์การกัลฟ์ (GSO) ใบรับรองตามมาตรฐานแทน (CoCs) สำหรับระวางเรือที่ส่งยางออกไปกาตาร์ สินค้านำเข้าทุกประเภทที่เป็นผลิตภัณฑ์ควบคุม จะต้องมาพร้อมกับหนังสือรับรองการรับรองมาตรฐาน (COC) ที่ออกโดยตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งก่อนการส่งออก
ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์(CoC)เป็นเอกสารจำเป็นที่ศุลกากรในกาตาร์ต้องการจากผู้นำเข้าในการออกสินค้าควบคุมที่นำเข้ามา เพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ที่ควบคุม อยู่ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการกาตาร์ / GSO หรือที่เทียบเท่ามาตรฐานของนานาประเทศ

  • การบริการต่างๆสำหรับผู้ส่งออกและผู้นำเข้า
  • การส่งออกไปยังตะวันออกกลาง