ระเบียบการตรวจนำสินค้าเข้าไปยังประเทศบอสสวานา

การส่งออกไปบอสสวานา สินค้าจะต้องสอดคล้องกับความต้องการสำนักงานมาตราฐานแห่งบอสสวานา เพื่อความราบรื่นในการเคลียร์สินค้า อินเตอร์เทคเป็นตัวแทนในการออกใบรับรองของสินค้าที่ไปยังประเทศบอสสวานา

องค์กรมาตรฐานของบอสสวานาได้ออกระเบียบการตรวจนำสินค้าเข้าไปยังประเทศเพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยและอำนวยความสะดวกทางการค้า สินค้าควบคุมที่ส่งออกไปยังประเทศบอสวานาจำเป็นต้องขอใบรับรองคุณภาพตามมาตราฐานซึ่งจะถูกตรวจสอบในประเทศส่งออกว่าสินค้านั้นได้ถูกต้องตามมาตราฐานและสอดคล้องกับกฎระเบียบทางเทคนิค กฎระเบียบ หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากลตามที่ บอสวานา กำหนด

สำนักงานมาตราฐานบอสวานา ได้แต่งตั้งให้อินเตอร์เทคเป็นตัวแทนออกใบรับรองมาตราฐาน สำหรับสินค้าควบคุมภายในบทบัญญัติของกฎระเบียบมาตรฐานการตรวจสอบและนำเข้า SIIR ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2009

ผู้ผลิตและส่งออกสินค้าควบคุมไปยังประเทศบอสวานา สามารถติดต่ออินเตอร์เทค เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม และ ขอใบรับรอง เพื่อใช้ในการออกของที่ศุลกากรแห่งบอสวานา