ออกใบรับรองสำหรับการส่งออกไปยังประเทศแอลจีเรีย

อินเตอร์เทคสามารถช่วยให้ผู้ส่งออกไปยังประเทศแอลจีเรีย โดยการนำเสนอการตรวจสินค้าเพื่อให้ได้ใบรับรอง ซึ่งเป็นเอกสารที่สำคัญในการส่งออกใปยังประเทศแอลจีเรีย

ในเดือนมีนาคม ปี 2554 กระทรวงพาณิชย์แอลจีเรียได้เผยแพร่รายละเอียดถึงผู้นำเข้า ในการบังคับใช้ใบรับรองในการออกของที่ประเทศแอลจีเรีย เพื่อให้แน่ใจว่า ผู้นำเข้าได้ปฎิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบในการนำเข้า ข้อบังคับนี้ถูกใช้โดย กฎหมายมาตรา 09-03 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 และ พระราชกฤษฎีกาที่ 05-467 วันที่ 12 ธันวาคม 2548 ว่าด้วยเงื่อนใขและวิธีการควบคุมตามข้อกำหนดของสินค้านำเข้าที่ศุลกากร

อินเตอร์เทคสามารถช่วยผู้ส่งออก ให้ปฎิบัติตามข้อบังคับ โดยการให้บริการตรวจสินค้าก่อนการส่งออก และ ออกใบรับรองเพื่อใช้ในการออกของ ใบรับรองนี้ รู้จักกันในชื่อ “Certificat de contrôle de qualité" หนังสือต้นฉบับของใบรังรองเป็นเอกสารที่ต้องขอทุกครั้งในการส่งสินค้า และให้ผู้นำเข้าในการออกของ ใบรับรองถึอว่าเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการออกของที่ศุลกากร


วิธีในการขอตรวจสินค้า

ก่อนอื่น ผู้ส่งออกต้องติดต่อตัวแทนอินเตอร์เทคในประเทศที่ทำการส่งออก เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาจะให้รายละเอียดและขั้นตอนในการขอตรวจสินค้า ราคาค่าตรวจสินค้า รวมถึงข้อกำหนดเงื่อนไข ผู้ส่งออกต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม และส่งพร้อมเอกสารส่งออกอื่นๆ หลังจากที่ได้รับเอกสาร เราจะทำการนัดวันและเวลาตรวจ ภายใน 2-3 วัน หลังจากตรวจสินค้าเสร็จ เจ้าหน้าที่จะติดต่อผู้ส่งออก ถึงผลการตรวจและขอ เอกสารอื่นเพื่อใช้ในการออกใบรับรอง และใบรับรองจะออกภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับ การยืนยันใน ตัวร่างใบรับรองเป็นไปตามข้อกำหนด