รับรองสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร

อินเตอร์เทค ได้รับการไว้วางใจในด้านการรับรองมาตรฐาน รวมถึงนวัตกรรมที่เหมาะสมกับการใช้งานในระบบ, กระบวนการ และผลิตภัณฑ์ของท่าน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานของอาหาร

อินเตอร์เทคได้รับการยอมรับในฐานะผู้ให้การรับรองทางด้านอาหารปลอดภัยในระดับนานาชาติ ซึ่งความปลอดภัยในอาหารเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นปลอดภัยต่อการบริโภค ทำให้เป็นเรื่องง่ายถึงวิธีป้องกันเพื่อเกิดความปลอดภัยในอาหารทำให้มั่นใจว่าคุณได้รับการตรวจสอบทุกๆขั้นตอนของกระบวนการผลิต ดังนั้นทาง อินเตอร์เทคได้จัดการบริการมาตรฐานในการตรวจสอบดังนี้

  • Good Manufacturing Practice (GMP) : หลักวิธีการที่ดีในการผลิต
  • Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) : ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤต
  • Good Catering Practice (GCP) : หลักวิธีปฎิบัติที่ดีสำหรับผู้ให้บริการด้านอาหาร
  • GlobalGap : มาตรฐานฟาร์มสากล
  • Global Food Safety Initiative (GFSI)
  • British Retail Consortium Global Standard for Food Safety, Issue 9: BRC
  • International Food Standard & International Food Standards Logistic Service: IFS
  • Safety Quality Food : SQ
  • FSSC (FS 22000)
  • Halal Verification Program : การวางระบบและตรวจสอบผลิตภัณท์ฮาลาล