ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร

อินเตอร์เทคให้การสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์และกฎระเบียบสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารอย่างหลากหลายและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทั่วโลก

ไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมอาหาร, อาหารเสริม, ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากธรรมชาติหรืออาหารที่ได้จากเทคโนโลยีชีวภาพ, นักพิษวิทยาของเราสามารถช่วยนำแนะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้เป็นไปตามที่จะวางตลาด เราให้บริการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองทางด้านวิทยาศาสตร์และกฎระเบียบข้อบังคับที่อนุมัติทั่วโลก

บริการทางด้านอาหารและโภชนาการ

 • การวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านกฎระเบียบและการประเมินผล
 • การประเมินการได้รับสารอาหาร
 • การทดลองทางด้านคลินิคอาหาร
 • การตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร
 • การส่งข้อร้องเรียกอาหารที่มีผลต่อสุขภาพ
 • การประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
 • นาโนเทคโนโลยี

การให้บริการผลิตภัณฑ์ที่มีความเฉพาะตัว

 • การยอมรับสารเคมีที่เติมลงไปในอาหารว่าปลอดภัย(GRAS)
 • อาหารที่ผลิตขึ้นมาใหม่ทางนวัตกรรม
 • ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและอาหารเสริม
 • สารปรุงแต่งอาหารและเอนไซม์
 • สารอนุพันธ์จากเทคโนโลยีชีวภาพ
 • กลิ่นและสีที่ปรุงแต่งอาหาร
 • อาหารทางการแพทย์
 • Animal feed ingredients and additives
 • Pet foods