บริการทดสอบผลิตภัณฑ์อาหาร

การทดสอบอาหารถือเป็นกระบวนการสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจใน คุณภาพและประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตรวมถึงความปลอดภัยของอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารเหล่านั้น ด้วยอุตสาหกรรมอาหารที่เติบโตมากขึ้นอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดมาตรฐานและกฏระเบียบต่างๆที่เราจำเป็นจะต้องพิจารณาและปฏิบัติตามเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุดและเป็นให้ธุรกิจของเราเติบโตอย่างยั่งยืน

ในฐานะที่เป็นผู้นำระดับโลกในการทดสอบผลิตภัณฑ์อาหาร  อินเตอร์เทคได้รับการรับรองในการทดสอบมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ เพื่อให้เราสามารถตอบสนองความต้องการด้านข้อกำหนดและกฏระเบียบเหล่านั้นเราจำเป็นจะต้องพัฒนาและกระบวนการทดสอบของเราเพื่อให้รองรับ microbiology, chemical and nutritional, nutritional analysis, meat species identification (DNA),  allergens, residues and contaminants, genetically modified organisms (GMOs) น้ำ  และอื่นๆ

อินเตอร์เทคมีสำนักงานและห้องปฏิบัติการมากกว่า 1000 สาขาใน 100 ประเทศ โดยอินเตอร์เทคใช้วิธีการทดสอบที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและอุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของลูกค้า เป็นไปตามกฎระเบียบ และมีความแม่นยำ

 

Need help or have a question? +662 765 2999
 

Need help or have a question?

+662 765 2999
TH
+662 765 2999