ทดสอบผลิตภัณฑ์รองเท้า

เราให้บริการทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจประเมิน ให้คำปรึกษา ฝึกอบรม และประกันคุณภาพ โดยช่วยให้ผู้จำหน่าย ผู้ผลิต และผู้นำเข้าประเมินคุณสมบัติที่สำคัญของผลิตภัณฑ์รองเท้าทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทาน

ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองของอินเตอร์เทคกระจายอยู่ทุกแห่งที่มีการผลิตรองเท้า เพื่อให้บริการระดับโลกในรูปแบบเฉพาะของแต่ละท้องที่ เรายังได้สร้างพันธมิตรเป็นการพิเศษกับองค์กรด้านผลิตภัณฑ์รองเท้าระดับโลก ซึ่งรวมถึงสมาคมเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าแห่งสหรัฐอเมริกา (AAFA) สมาพันธ์ความสอดคล้องของผู้ผลิต (VCF) และ ธุรกิจ องค์กร และการปรับเปลี่ยน (BERR) สำหรับความปลอดภัยของรองเท้า (ซึ่งรวมถึงการรับรอง CE Mark)
ความสามารถทางการทดสอบอย่างรอบด้านของอินเตอร์เทคได้ช่วยให้ลูกค้าของเราประเมินผลิตภัณฑ์รองเท้าในทุกขั้นตอนของการพัฒนาและการผลิต การทดสอบวัสดุและชิ้นส่วนรวมถึงสินค้าสำเร็จรูปนำไปสู่การลดการคืนสินค้า เพิ่มคุณภาพและสร้างความจงรักภักดีและความพึงพอใจในหมู่ลูกค้า เป็นการส่งเสริมตราสัญลักษณ์สินค้า
อินเตอร์เทคทำการทดสอบหาสารอันตรายและต้องห้ามโดยใช้เครื่องมือและเทคนิคอันทันสมัย อินเตอร์เทคแห่งสหราชอานาจักรยังได้รับการรับรองให้เป็นหน่วยตรวจประเมิระเบียบข้อบังคับความปลอดภัยของของเด็กเล่นแห่งสหภาพยุโรป EN71 และ BERR

อินเตอร์เทคให้บริการการทดสอบผลิตภัณฑ์รองเท้า ดังนี้

 • การทดสอบตามมาตรฐาน CPSIA
 • การทดสอบตามมาตรฐานของประเทศจีน (GB)
 • Slip and flex cracking resistance
 • การยึดติดของแผ่นรองรองเท้า ความแข็งแรงของตะเข็บและการยึดติดของส้นรองเท้า
 • การทดสอบความคงทนของสีแบบครบวงจร
 • การทดสอบสารอันตราย – สารโครเมี่ยม 6, สารฟอร์มาลดีไฮด์, สีต้องห้าม Azo, DMF, PCPs
 • การทดสอบส่วนประกอบ เช่น ซิป, พื้น, ตัวล็อกรองเท้า และอื่นๆ
 • การทดสอบตาม EN71
 • การทดสอบการกันน้ำ
 • ให้บริการทดสอบส่วนที่เกี่ยวข้องกับผ้าอย่างครบวงจร
 • Whole shoe appraisal
 • การทดลองการสวมใส่ (Wear trials)
 • ประเมินความพอดีขณะสวมใส่
 • ฉลาก
 • ให้การประเมินอิสระกรณีมีข้อร้องเรียนจากลูกค้า

นอกเหนือจากการทดสอบรองเท้าตามที่ได้กล่าวข้างต้น อินเตอร์เทคยังให้บริการเต็มรูปแบบด้านการวิเคราะห์สารเคมีแต่ละชนิดที่พบในผลิตภัณฑ์ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบหาความเป็นพิษ การรับรองสารเคมี และการประกันคุณภาพ
อินเตอร์เทคยังเป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนจากสำนักงาน General Organization for Export and Import Control (GOIEC) ในการออกใบรับรองการตรวจเพื่อการส่งออกของสิ่งทอ เสื้อผ้า พรม รองเท้า และกระเป๋า เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าของท่านถูกต้องตามกฎระเบียบใหม่การนำเข้าของประเทศอียิปต์

Need help or have a question? +66 2765 2999
 

Need help or have a question?

+66 2765 2999
TH:
+66 2765 2999