Intertek (www.intertek.com)

บริการห้องปฏิบัติการในประเทศไทย

ห้องปฏิบัติการทดสอบเคมีทำหน้าที่ในการให้บริการวิเคราะห์และทดสอบทางเคมีให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมาย เพิ่มเติม
 

อีเมล์หาเรา

โทรหาเรา

+662 765 2999
 
 

วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวะภาพ

อินเตอร์เทคให้บริการวิเคราะคุณภาพของกลุ่มผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวภาพ

 รายการผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวภาพที่มีการตรวจสอบคุณภาพในห้องปฏิบัติการอินเตอร์เทค เช่น

  • Ethanol
  • Biodiesel
  • Wood Chip / Wood Pellet
  • Charcoal
  • RDF

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวะภาพ ได้อย่างไร.