Intertek (www.intertek.com)

บริการห้องปฏิบัติการในประเทศไทย

ห้องปฏิบัติการทดสอบเคมีทำหน้าที่ในการให้บริการวิเคราะห์และทดสอบทางเคมีให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมาย เพิ่มเติม
 

อีเมล์หาเรา

โทรหาเรา

+662 765 2999
 
 

วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

อินเตอร์เทคให้บริการวิเคราะคุณภาพของกลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

รายการผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่มีการตรวจสอบคุณภาพในห้องปฏิบัติการอินเตอร์เทค เช่น

  • Acetone
  • Aromatics เช่น Benzene, Toluene, Xylene
  • Ethanol
  • Fatty Alcohol
  • Fat and Oil
  • Glycerin
  • Glycol เช่น MEG, DEG, TEG, TTEG, PEG, Coolant
  • Methanol
  • Solvents
  • อื่นฯ

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ได้อย่างไร.