Intertek (www.intertek.com)

HVAC/R Brochure

HVAC / R มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เราเร็วมากว่า
ทำไม? ทั้งหมดของโลกผู้ผลิต HVAC / R ที่สำคัญและสมาคมอุตสาหกรรมชั้นนำได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ บริษัท Intertek สำหรับการทดสอบและให้การรับรอง เพราะเรามีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญมากที่สุด เราสามารถทำเพิ่มเติมและทำให้เร็วขึ้นรวมทั้งมีศูนย์บริการทั่วโลก

HAE Brochure

การทดสอบ การตรวจสอบและรับรองเครื่องใช้ในครัวเรือนและเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์
 

โทรหาเรา

+662 765 2999
 
 

อุปกรณ์เครื่องทำความเย็น (HVAC/R)

อินเตอร์เทคเป็นผู้นำด้านการทดสอบ HVAC/R มากว่า 50 ปี ผู้ผลิตและหน่วยงานด้านอุตสาหกรรมเช่น AHRI และ AHAM เชื่อมั่นและไว้วางใจในพันธสัญญาในการให้บริการลูกค้า ประสบการณ์และคุณภาพของการทดสอบของอินเตอร์เทค

ไม่ว่าท่านจะต้องการ การทวนสอบสมรรถนะของผลิตภัณฑ์โดยหน่วยงานอิสระ การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า การทดสอบเพื่อองค์กรของรัฐโดยหน่วยงานภายนอก การทดสอบโดยการสังเกตุการณ์การปฏิบัติงาน  หรือการทดสอบความเข้ากันของสารเคมี  อินเตอร์เทคคือผู้ให้บริการอันดับต้น ๆ ที่ได้รับความไว้วางใช้จากกลุ่มอุตสาหกรรม HVAC/R โดยจะเห็นได้จากรายการมาตรฐานการทดสอบทางด้านความปลอดภัยของสินค้า HVAC/R ที่อินเตอร์เทคให้บริการอยู่

บริการที่เราให้ได้แก่

 • การทดสอบเสียงและการวัด Airflow ของผลิตภัณฑ์ HVAC/R;
 • การทดสอบ Energy Recovery แบบ Air-to-Air
 • การทดสอบเพื่อหน่วยงานได้แก่ AHRI, AHAM
 • การทดสอบสารทำความเย็น
 • การวิเคราะห์สารทำความเย็น
 • การวิเคราะห์สารหล่อลื่น
 • การทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกัน ของวัสดุที่ใช้กับระบบ HVAC
 • การทดสอบวัฏจักร และแรงอัดท่อน้ำยาสารทำความเย็น
 • การออกแบบและสร้างห้องทดสอบ
 • การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า
 • การทดสอบความเข้ากันทางแม่เหล็กไฟฟ้า
 • การทดสอบประสิทธิภาพพลังงานของอุปกรณ์ HVAC
 • Field Labeling
 • GSA Schedule Services
 • โปรแกรมการยอมรับผล  – การทดสอบโดยสังเกตุการปฏิบัติงานแบบ On-Site (On-Site Witness) Testing
 • การทดสอบสมรรถนะสำหรับอุปกรณ์ HVAC
 • การติดเครื่องหมายรับรองคุณภาพและสมรรถนะ สำหรับอุปกรณ์ HVAC/R
 • การตรวจประเมินเพื่อการวิจัยและพัฒนา
 • การทดสอบตามมาตรฐาน UL 900
 • การทดสอบตามมาตรฐาน UL 1995
 • Halon Analysis
 • การทดสอบ Finned Tube ในงานอุตสาหกรรมและ Baseboard ที่ใช้งานในที่อยู่อาศัย

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านอุปกรณ์เครื่องทำความเย็น (HVAC/R) ได้อย่างไร.