Intertek (www.intertek.com)
 

โทรหาเรา

+662 765 2999
 
 

ตรวจสอบและการประเมินซัพพลายเออร์

บุคลากรที่ได้รับการรับรองของเรา การบริการตรวจสอบของเราช่วยให้มั่นใจได้ว่า ภาระหน้าที่ของซัพพลายเออร์เป็นไปตามข้อกำหนดของใบสั่งซื้อและเงื่อนไขการจัดส่งสัญญา

ผู้ตรวจสอบของเราทำงานกับผู้จัดจำหน่ายเพื่อตอบสนองหลากหลายตามความต้องการ รวมถึง

  • พิจารณาข้อกำหนดการเชื่อมโลหะ และขั้นตอนกระบวนการเชื่อมโลหะ คุณสมบัติช่างเชื่อมเพื่อให้สอดคล้องกับลูกค้าและ มาตรฐานที่กำหนด
  • ตรวจสอบชิ้นส่วนและสินค้าสำเร็จรูปทั้งหลายมิติ ทั้งขนาด รูปร่าง ความหยาบผิว และคุณภาพฝีมือในการผลิต
  • เข้าร่วมตรวจสอบในการทดสอบต่างๆ ที่ต้องการเพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติเป็นไปอย่างเคร่งครัดตามข้อกำหนด ตามแบบที่ได้รับอนุมัติ กระบวนการ และข้อมูลจำเพาะ
  • ตรวจสอบขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่ส่งของซึ่งรวมถึงการทำความสะอาด เคลือบ การบรรจุ และการทำสัญลักลักษณ์ของอุปกรณ์ ตรวจทานแฟ้มเอกสารขั้นสุดท้ายของผู้จัดจำหน่าย

การตรวจสอบผู้จัดจำหน่าย

การวางแผนงานที่ถูกต้องของผู้ผลิตมีความจำเป็นในการวางแผนการผลิต การส่งวัสดุและอุปกรณ์ที่ไม่ทันเวลา จะทำให้การผลิตไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา ผู้ตรวจสอบของเราทำการตรวจสอบเรื่องทั่วไปของความก้าวหน้าในการดำเนินการผลิตของผู้ขายเป็นระยะๆ

บริการที่เสนอให้รวมถึง การรายงานต่อลูกค้าดังต่อไปนี้

  • รายละเอียดการอนุมัติเอกสารประกอบทางวิศวกรรม
  • รายละเอียดการรับวัสดุจากการสั่งซื้อเทียบกับใบรับรองทางวิศวกรรม
  • กำหนดการประกอบชิ้นส่วนย่อยเข้าด้วยกัน
  • ความก้าวหน้าของงานเทียบกับแผนรวม
  • ยืนยันวันที่จัดส่งที่แน่นอน
  • รายละเอียดส่วนงานที่ยังทำไม่เสร็จ ซึ่งจะได้รับการดำเนินการและเสร็จสมบูรณ์

 

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านตรวจสอบและการประเมินซัพพลายเออร์ ได้อย่างไร.