Intertek (www.intertek.com)

อินเตอร์เทค ผู้ให้บริการ REACH ครบวงจร

REACH คือ กฏหมายของสหภาพยุโรป (Regulation (EC) No. 1907/2006) ว่าด้วยการจดทะเบียน การประเมินความเสี่ยง การขออนุญาติ และการจำกัดการใช้สารเคมีในสหภาพยุโรป

 

 

โทรหาเรา

+66 2765 2999
 
 

ICS (Initiative Clause Socials)(2)

สมาชิกสมาพันธ์การค้าและจัดจำหน่ายแห่งฝรั่งเศส (French Federation of Commerce and Distribution (FCD) ได้เปิดตัว "Initiative Clause Sociale" ในฤดูใบไม้ร่วงในปี 1998 โดยมีพื้นฐานมาจากการประชุมขององค์การแรงงานนานาชาติและได้รับแรงนันดาลจากมาตรฐาน SA8000

แนวคิดดังกล่าวมุ่งประเด็นโดยตรงไปที่ผู้ส่งมอบสำหรับผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคทีมิใช่อาหารตามแหล่งประเทศที่ผลิต ในระยะแรก รูปแบบของ ICS ประกอบด้วยแบบสอบถามการตรวจประเมินพร้อมด้วยระบบการให้คะแนนและวิธีการใช้ระบบการตรวจสอบภายนอกโดยบริษัทอิสระ ขณะเดียวกัน ICS ได้เปิดให้แก่ผู้ค้าปลีกของฝรั่งเศสและได้เติบโตเป็นหนึ่งในการตรวจประเมินที่ใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับแนวคิดเรื่องสังคมทางการค้า

เมื่อมองตามแนวทางข้อกำหนดของ ICS จะเห็นว่าวัตถุประสงค์คือเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านสังคม อนามัย และความปลอดภัยอันเกี่ยวข้องกับสภาพการทำงานในโรงงานต่างๆที่ส่งมอบสินค้าให้กับสมาชิกของ ICS ขณะเดียวกันก็ยังมีข้อกำหนดเฉพาะ (มิใช่ข้อบังคับหลัก) ที่สามารถบังคับและปรับปรุงได้ ผลสรุปหลักในการตรวจประเมินทั้งหมดของสมาชิก ICS จะได้รับการลงทะเบียนไว้ในระบบฐานข้อมูลและแลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิกด้วยกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจประเมินที่ไม่จำเป็นและซ้ำซ้อน

ตัวแทนทั้งหมดของบริษัทที่เป็นสมาชิกของ ICS พบปะกันทุก 2 เดือน เพื่อติดตามความก้าวหน้าการบังคับใช้ข้อกำหนดและเพื่อตัดสินใจแผนการพัฒนา เลขาธิการถาวรของ ICS เป็นผู้ดูแลการประสานงานและการดำเนินงานขององค์กรทั้งหมด

สมาชิก ICS มีหน้าที่ส่งเสริม ICS scheme และปฏิบัติตามข้อกำหนด ตามที่ได้ระบุไว้ใน Deontological Code ข้อมูลทั่วไปจะได้รับการแบ่งปันเพื่อตรวจสอบผลการตรวจประเมินและเพื่อสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านสภาพการทำงานในประเทศที่ผลิตสินค้านั้นๆ

สมาชิก

 • Carrefour
 • PPR Group (Fnac, La redoute, Printemps, Conforama)
 • Okaïdi
 • Monoprix
 • Galeries Lafayette
 • Casino
 • Auchan
 • Systeme U
 • E. Leclerc
 • Cora Provera
 • CAMIF
 • Jules
 • Carrefour

อินเตอร์เทค มีผู้ตรวจประเมินที่ผ่านคุณสมบัติสำหรับโปรแกรม ICS อยู่ทั่วโลก และทำงานส่วนใหญ่ร่วมกับผู้ค้าปลีกของฝรั่งเศสสำหรับโปรแกรมดังกล่าว

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านICS (Initiative Clause Socials)(2) ได้อย่างไร.