Intertek (www.intertek.com)

อินเตอร์เทค ผู้ให้บริการ REACH ครบวงจร

REACH คือ กฏหมายของสหภาพยุโรป (Regulation (EC) No. 1907/2006) ว่าด้วยการจดทะเบียน การประเมินความเสี่ยง การขออนุญาติ และการจำกัดการใช้สารเคมีในสหภาพยุโรป

 

 

โทรหาเรา

+66 2765 2999
 

ผู้บริโภค ภาครัฐ และชุมชนให้ความสำคัญกับการผลิตเครื่องอุปโภคบริโภคว่าจะส่งผลกับสิ่งแวดล้อมอย่างไร

ขณะที่ผู้ค้าปลีกและตราสินค้าต่างก็แสดงให้เห็นการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีผ่านระบบการทำงานทั้งหมด ผู้ผลิตจัดหาเองก็ถูกเรียกร้องให้ปรับปรุงการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โปรแกรม TGI โดยอินเตอร์เทคจะช่วยเสริมกำลังให้ผู้ผลิต/ผุ้ส่งมอบชั้นนำได้แสดงออกถึงการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีควบคู่ไปกับ

 • ลดค่าใช้จ่าย
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพของวัตถุดิบ
 • ดำเนินการผลิตโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
 • สร้างความมั่นใจให้กับองค์กรเพื่อสนองต่อความต้องการของลูกจ้าง สังคม ผู้ลงทุน และลูกค้าในวันข้างหน้า

ด้วยความเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้งและแผนงานที่เน้นทางออนไลน์เป็นหลักของ อินเตอร์เทค ทำให้โปรแกรม TGI กลายเป็นตัวช่วยที่สมบูรณ์แบบสำหรับการประเมิน การทบทวน และตรวจสอบดูแลการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาระดับสูงสุดที่มั่นใจได้ของโรงงานต่าง ๆ

เครื่องมือสำหรับ TGI ได้แก่

 • มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 2 ประการ
  • การทวนสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
  • การทวนสอบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS)
 • มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม 6 ประการ
  • น้ำ
  • พลังงาน
  • วัตถุอันตราย เครื่องมือ และของเสีย
  • การปล่อยอากาศ
  • การปล่อยเสียง
  • การผลิตที่ยั่งยืน

TGI มีประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณ โดยให้ความชัดเจนสำหรับการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ

 • ทำตามข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม
 • ลดความสูญเสียด้านสิ่งแวดล้อมและค่าใช้จ่าย
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพของวัตถุดิบโดยการจัดการทรัพยากร รวมไปถึงการรีไซเคิล การนำกลับมาใช้ใหม่ และการลดของเสีย
 • การได้มาซึ่งการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน
 • เพิ่มความเข้าใจในการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการจัดซื้อที่ยั่งยืน
 • บรรลุความร่วมมือที่ดีและสถานภาพระหว่างผู้ส่งมอบ/ผู้ผลิต
 • แสดงให้เห็นถึง “ความห่วงใยสิ่งแวดล้อม” อย่างมั่นคง ต่อผุ้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • ผู้ลงทุน ลูกจ้าง ชุมชน และลูกค้า

TGI – Achievement Award - นอกเหนือจากความสมบูรณ์ที่น่าพึงพอใจจากมาตรฐานในการประเมินการปฏิบัติและการทำงานของ TGI ผู้ผลิตยังจะยังได้รับรางวัล Achievement Award ด้วย

ลองดูว่าลูกค้าของเราพูดว่าอย่างไร “เนื่องจากบริษัทของเราเป็นผู้ผลิตชั้นนำของโลกในด้านผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมการก่อสร้าง ซ่อมแซม และการปรับปรุงที่อยู่อาศัย บริษัท TTI (Techtronic Industries Co. Ltd) ได้รับเอาการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้ามาใช้ ซึ่งโปรแกรม TGI มีส่วนช่วยอย่างมาก ทำให้ทาง TTI ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ด้วยการวางแนวทางต่าง ๆ เช่น การลดสารคาร์บอนที่หลงเหลือ ผ่านมาตรฐานและเกณฑ์ในการปฏิบัติต่อวงการอุตสาหกรรม แรงผลักดันจากโปรแกรม TGI ช่วยให้โปรเจกต์หลาย ๆ โปรเจกต์ของทาง TTI ที่เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมเกิดความสมบูรณ์แบบ เราสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าส่วนเกิน กำจัดความร้อนจากน้ำที่ไม่จำเป็น ติดตั้งระบบทำความเย็นจากน้ำสำหรับเครื่องปรับอากาศส่วนกลาง และปรับปรุงคุณภาพของเครื่องทำเบ้าหลอม และเรายังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของระบบรีไซเคิล ผ่านการนำวัสดุที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อกลับมาใช้ใหม่ และการรีไซเคิลน้ำทิ้ง โปรแกรม TGI ช่วยให้สามารถลดการปล่อยสารคาร์บอนได้มากกว่า 4,000 ตันต่อปี และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานด้วย เรามีความยินดีที่จะเป็นผู้ผลิตอันดับหนึ่งของโลกที่ได้รับรางวัล TGI Achievement Award และเราจะยังคงนำโปรแกรม TGI มาใช้ต่อไปในอนาคต” บริษัท TTI กล่าว

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านThink Green Initiative (TGI) ได้อย่างไร.