Intertek (www.intertek.com)

อินเตอร์เทค ผู้ให้บริการ REACH ครบวงจร

REACH คือ กฏหมายของสหภาพยุโรป (Regulation (EC) No. 1907/2006) ว่าด้วยการจดทะเบียน การประเมินความเสี่ยง การขออนุญาติ และการจำกัดการใช้สารเคมีในสหภาพยุโรป

 

 

โทรหาเรา

+66 2765 2999
 
 

ตรวจสอบสิ่งทอและเครื่องนุ่มห่ม

อินเตอร์เทคให้บริการครบวงจรสำหรับสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบ การทดสอบ และการรับรอง ซึ่งช่วยคุณในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง

ด้วยผู้ตรวจสอบมากกว่า 1200 คน ทั่วโลก และมากถึง 700 คน ในประเทศจีน ผู้เชี่ยวชาญของอินเตอร์เทคจะดำเนินการตรวจสอบสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของคุณไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบสินค้าก่อนหรือหลังการผลิต ก่อนการส่งมอบสินค้า ซึ่งจะช่วยจำแนกระดับความแตกต่างตำหนิสินค้าของคุณ ดังนี้

  • Critical Defects – ตำหนิที่เป็นอันตรายหรือไม่ปลอดภัย หรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ซึ่งรวมถึง จุดคมหรือขอบคม เข็มที่หลงอยู่ในเสื้อผ้า กระดุมหลวม หรือไม่มีคำเตือนเรื่องหายใจไม่ออก
  • Major Defects – ตำหนิที่ทำให้ภาพรวมของสินค้าเสียหาย หรือทำให้การใช้งานของสินค้าลดลงซึ่งมีผลต่อการขาย โดยรวมถึงตำหนิประเภท ตะเข็บเปิด ผ้าเป็นรู หรือตะเข็บแตก
  • Minor Defects – ตำหนิที่ไม่มีผลทำให้การใช้งานของสินค้าลดลง เช่น ด้ายหลวม

การตรวจสอบระหว่างการผลิตสำหรับสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีดังนี้

  • การตรวจสอบผ้า – ตรวจประเมินน้ำหนัก (sweater) คุณภาพการพิมพ์ ตำหนิ ผิวสัมผัสตามมาตรฐาน
  • การติดป้ายฉลาก – เพื่อให้มั่นใจว่าป้ายฉลากประกอบด้วยข้อมูลที่กำหนด ซึ่งรวมถึง หมายเลขจดทะเบียน (RN) ประเทศที่ผลิต ส่วนประกอบเส้นใยผ้า ตำแหน่งของป้ายการดูแลรักษา
  • การตรวจสอบความประณีต – ตรวจสอบการเย็บ โครงสร้าง ส่วนติดเสริมและการเกาะยึด การตกแต่ง ความต่างของสีผ้า ความต่อเนื่อง/เข้ากันของแบบ ม้วนผ้าทอและผ้าซับใน

ระเบียบปฏิบัติการตรวจสอบสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มยังทำให้มั่นใจว่าความกว้าง ความยาว และลักษณะของผ้า (คุณภาพการทอ การผูก กลิ่น) เป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในระหว่างกระบวนการผลิต
ก่อนการขนส่ง ผู้ตรวจสอบของอินเตอร์เทคจะทำการตรวจทานรายการบรรจุหีบห่อ (packing list) เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีข้อมูลดังต่อไปนี้ จำนวนกล่อง หมายเลขกล่อง ขนาดและน้ำหนักกล่อง ฉลากหน้ากล่อง (shipping mark) การชี้บ่งแบบหรือเฉดสี ลำดับหมายเลขบนกล่องและบนใบรายการ

เมื่อบรรจุกล่องเรียบร้อยแล้ว อินเตอร์เทคจะทำการตรวจสอบและยืนยันดังต่อไปนี้ จำนวนสินค้า กล่องบรรจุตามที่กำหนด มีการแสดงขนาดของกล่องที่เหมาะสม การตรวจสอบห่อพลาสติก การตรวจสอบป้ายราคา/SKU บาร์โคด การระบุเฉดสีถูกต้อง
นอกเหนือจากโปรแกรมการตรวจสอบสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่กล่าวมาแล้ว อินเตอร์เทคขอเสนอ Passport Express Inspection Program ที่เรียบง่ายและแสนสะดวก ซึ่งเป็นการตรวจสอบตามมาตรฐานที่คุณสามารถทำการนัดหมายแบบออนไลน์ได้


อินเตอร์เทค ยังเสนอบริการตรวจประเมินสิ่งทอ ที่ช่วยในการประเมินคุณภาพ ระเบียบปฏิบัติ และระบบของแต่ละโรงงาน

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านตรวจสอบสิ่งทอและเครื่องนุ่มห่ม ได้อย่างไร.