Intertek (www.intertek.com)

อินเตอร์เทค ผู้ให้บริการ REACH ครบวงจร

REACH คือ กฏหมายของสหภาพยุโรป (Regulation (EC) No. 1907/2006) ว่าด้วยการจดทะเบียน การประเมินความเสี่ยง การขออนุญาติ และการจำกัดการใช้สารเคมีในสหภาพยุโรป

 

 

โทรหาเรา

+66 2765 2999
 

ในธุรกิจเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่มีการแข่งขันสูง ผู้ค้าปลีกและตราสินค้า ต่างก็ให้ความสนใจเรื่องคุณภาพของเนื้อผ้าจากโรงงานผู้ผลิต พวกเขารู้ดีว่าสิ่งนี้เป็นพื้นฐานสำคัญของคุณภาพสินค้าเครื่องนุ่งห่มทั้งหมด

ปัจจุบันธุรกิจเหล่านี้ให้ความสำคัญกับเรื่องของสังคมและสิ่งแวดล้อมพอ ๆ กับเรื่องคุณภาพ ดังจะเห็นจากความรับผิดชอบทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างสูงของโรงงาน ซึ่งทำให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพในระดับดีเยี่ยม แน่นอนว่าสิ่งนี้เป็นข้อมูลสำคัญที่เชื่อถือได้ รวมไปถึงมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพโดยรวม ยิ่งข้อมูลดีมากแค่ไหนก็เท่ากับการตัดสินใจซื้อที่มากเท่านั้น

โปรแกรม MQP พัฒนาโดยอินเตอร์เทค เพื่อช่วยให้ผู้ส่งมอบและตราสินค้าได้พบกับสิ่งแวดล้อมแบบใหม่ที่ผสมผสานระหว่างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนเข้ากับการปรับปรุงด้านคุณภาพอย่างต่อเนื่องของโรงงาน โปรแกรม MQP ช่วยลดความยุ่งยากซับซ้อนในกระบวนการต่างๆ โปรแกรมที่ว่านี้ยังใช้ขั้นตอนแบบมาตรฐานและเป็นหนึ่งเดียวสำหรับการประเมินการทำงานของโรงงานในประเด็นที่สำคัญ รวมไปถึงการคำนึงถึงสังคม การรับประกันคุณภาพ การรับรองจากห้องทดสอบ และความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม โปรแกรม MQP นี้เป็นตัวช่วยที่สมบูรณ์แบบสำหรับการประเมิน การทำให้เป็นมาตรฐาน และการตรวจตราควบคุมการทำงานของโรงงานและการปรับปรุงที่มั่นใจได้จนถึงขีดสุด ซึ่งมุ่งเน้นการร่วมมือกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ผลิตเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีกว่าและการสนับสนุนด้านกลยุทธ์ตลอดจนความคาดหวัง

โปรแกรม MQP ได้เชื่อมเอามาตรการความยั่งยืนเข้ากับการทำงานที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ซื้อตัดสินใจเลือกซื้อจากคุณภาพเหนือราคา

โปรแกรม MQP ใช้เกณฑ์ในการประเมิน 4 ข้อหลัก

  • การรับรองจากห้องทดสอบ – รับรองความสามารถในการทำงานและการใช้เทคนิคเพื่อทดสอบการทำงานของเส้นใย โดยใช้วิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในวงการอุตสาหกรรม (เช่น AATCC ASTM ERN/ISO)
  • การทำงานที่มีคุณภาพ – ประเมินผลการผลิตสิ่งทอในทุกกระบวนการ : การผลิตเส้นใย (ขั้นตอนการผลิตและการปั่น) การเตรียมเส้นใย การถัก การทอ การฟอกสี การย้อมสี การพิมพ์ลาย และการเคลือบ
  • การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม – ประเมินการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมของโรงงานในจุดต่าง ๆ เช่น การจัดการของเสีย การอุปโภคน้ำและการรักษา การอนุรักษ์พลังงาน การป้องกันมลพิษ และประสิทธิภาพของพลังงาน สุขอนามัยของอุตสาหกรรมและการปฏิบัติงาน
  • การปฏิบัติต่อสังคม – การประเมินผลประกอบด้วยกฎหมายท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายของลูกจ้างและการคุ้มครองต่าง ๆ

โปรแกรม MQP ส่งผลดีต่อธุรกิจของคุณในด้าน

  • เพิ่มความชัดเจนให้กับทิศทางการทำงานของทั้งระบบ เพื่อการลดความเสี่ยง
  • เพิ่มความโปร่งใสและความเชื่อมั่นระหว่างผู้ซื้อและผู้ผลิต/ผู้ส่งมอบ
  • ให้การสนับสนุนการตัดสินใจโดยยึดจากตัวชี้วัดการทำงานตามเวลาจริง
  • ปรับปรุงความรวดเร็วต่อตลาด
  • เป็นที่ยอมรับจาก Achievement Award สำหรับผู้ผลิต/ผู้ส่งมอบที่ได้รับคะแนนสูง

 

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านMill Qualification Program (MQP) ได้อย่างไร.