Intertek (www.intertek.com)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ISI Supplier-Registration-Form ได้ที่นี่

ISI Supplier Registration Form
 

โทรหาเรา

+66 2765 2999
 

ทุกวันนี้วงจรผู้ผลิต/ผู้ส่งมอบทั่วโลกต่างก็เต็มไปด้วยคำถามมากกว่าคำตอบ เกี่ยวกับเอกลักษณ์และความสามารถของหุ้นส่วนผู้ผลิต/ผู้ส่งมอบ ทำให้เกิดจุดบอดต่อมุมมองที่ชัดเจนของผู้ผลิต/ผู้ส่งมอบของคุณ

ไม่มีผู้นำเข้ารายใดมีเวลาหรือทรัพยากรที่จะตรวจสอบผู้ผลิตที่มีศักยภาพแต่ละรายอย่างละเอียด ก่อเกิดเป็นช่องว่างซึ่งทำให้ขาดความเข้าใจที่ความสมบูรณ์เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านปลอดภัยในการนำเข้า การขาดซึ่งข้อมูล ณ จุดนี้ทำให้ผู้นำเข้าหลายรายสูญเสียค่าใช้จ่ายและขั้นตอนในการทำงานเพื่อเลือกสรรผู้ผลิต/ผู้ส่งมอบที่สามารถนำส่งสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย ระบบ Tradegood ของ Intertek เป็นรูปแบบของการรวบรวมผู้ผลิต/ผู้ส่งมอบสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าอุตสาหกรรมจากทั่วโลกไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และยังสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับผู้ผลิต/ผู้ส่งมอบที่เข้าร่วมได้ รวมถึงข้อมูลของบริษัท ความสามารถ และความเสี่ยงต่อชื่อเสียง เชื่อมโยงกับโปรแกรมด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยไม่คำนึงถึงองค์กรที่จะให้ข้อมูลยืนยัน โปรแกรม Tradegood จะช่วยผู้นำเข้าในการปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ รักษาชื่อเสียงของตราสินค้า และเพิ่มศักยภาพด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดหา ผู้นำเข้าจะได้มุมมองที่ชัดเจนของผู้ผลิต/ผู้ส่งมอบ ซึ่งผลที่ได้รับคือความเข้าใจที่เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์แบบของการลงทุนในธุรกิจ

ผู้ซื้อจากทั่วโลกที่ใช้โปรแกรม Tradegood ทราบดีถึงประโยชน์ที่ได้รับ

  • ความเข้าใจในการค้นหาอย่างชาญฉลาด – ให้คุณค้นหาได้จากโรงงานหรือผลิตภัณฑ์ เพื่อหาสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างตรงจุด
  • การรับประกันและการความคุมที่มีคุณภาพ – คัดสรรโรงงานแต่ละโรงได้ด้วยปัจจัยที่คุณกำหนดเอง
  • การจัดการความเสี่ยงอย่างได้ผล – ด้วยข้อมูลและการเข้าถึงผู้ผลิต/ผู้ส่งมอบและโรงงานทุกโรงงานอย่างละเอียดช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจและเลือกโรงงานที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณได้ดียิ่งขึ้น
  • การตรวจสอบข้อมูล – โปรแกรม Tradegood สามารถตรวจสอบข้อมูลของผู้ผลิต/ผู้ส่งมอบแต่ละรายในด้านการทำงานและความสามารถของโรงงานแต่ละโรงได้
    ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา – สามารถล็อคอินเข้าดูได้ ไม่ว่าจะอยู่มุมใดของโลก

ข้อมูลของผู้ผลิต/ผู้ส่งมอบแต่ละราย ยึดตามที่มาของข้อมูลสำคัญ 4 ประการ

  1. การเปิดเผยตัวตนของผู้ผลิต/ผู้ส่งมอบผ่านแบบฟอร์มการยืนยันตัวตน
  2. ข้อมูลความเสี่ยงจากบุคคลภายนอกที่เชื่อถือได้
  3. ผลตอบรับจากผู้นำเข้า
  4. มาตรการการจัดการความเสี่ยงซึ่งใช้ข้อมูลในอดีตที่มีการติดต่อ เพื่อระบุรูปแบบของการคาดการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

ข้อมูลของผู้ผลิตที่ลงทะเบียนไว้จะเป็นข้อมูล โอกาส และความเป็นเลิศด้านการทำงานโดยองค์รวม คลิ๊กไปที่ www.itradegood.com เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมวันนี้และรับสิทธิประโยชน์จากความเป็นเลิศของผู้ผลิต/ผู้ส่งมอบที่ดีกว่า

 

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านTradegood ได้อย่างไร.