Intertek (www.intertek.com)

อินเตอร์เทค ผู้ให้บริการ REACH ครบวงจร

REACH คือ กฏหมายของสหภาพยุโรป (Regulation (EC) No. 1907/2006) ว่าด้วยการจดทะเบียน การประเมินความเสี่ยง การขออนุญาติ และการจำกัดการใช้สารเคมีในสหภาพยุโรป

 

 

โทรหาเรา

+66 2765 2999
 
 

บริการตรวจสอบสินค้าอุปโภคบริโภค

ด้วยการเข้าถึงในระดับโลกและท้องถิ่นของอินเตอร์เทคทำให้เราสามารถช่วยเหลือผู้ค้าปลีก ตราสินค้า และผู้ซื้อ ในการดำเนินการตรวจสอบสินค้าอุปโภคบริโภคของพวกเขาอย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือของเล่น ตั้งแต่แหล่งผลิต ผ่านเครือข่ายของเราไม่ว่าจะเป็นห้องทดสอบหรือสำนักงานที่มีสาขามากกว่า 100 ประเทศ

การตรวจสอบสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม การตรวจสอบผลิตภัณฑ์เด็ก การตรวจสอบอาหาร หรือการตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิค ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในเศรษฐกิจโลกปัจจุบัน เพราะสินค้าเหล่านี้มักใช้เวลานานในการเดินทางจากแหล่งผลิตจนถึงจุดหมายปลายทาง ผู้ค้าปลีกและผู้จัดจำหน่ายมักอยู่ไกลจากสถานที่ผลิตสินค้าซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและท้าทายอย่างยิ่งในการที่จะเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้รับการปกป้องอย่างดีและมีคุณภาพสูง แม้ว่าจะมีการสื่อสารทางไกล แต่ก็ยังไม่มีตัวแทนที่กำกับดูแลกระบวนการผลิตตามสถานที่เหล่านั้น การว่าจ้างหน่วยตรวจสอบหรือทดสอบอิสระที่เชื่อถือได้เพื่อควบคุมกระบวนการผลิตดังกล่าว จึงเป็นวิธีหนึ่งที่คุณสามารถทำการบ่งชี้และควบคุมคุณภาพได้ ณ แหล่งผลิต

อินเตอร์เทคมีกลยุทธ์อันดีเยี่ยมในการช่วยลูกค้าให้ได้มาซึ่งคุณภาพ ความปลอดภัย และมาตรฐานทางจริยธรรม แม้ว่าลูกค้าเหล่านั้นจะอยู่แสนไกลเพียงใด ด้วยความหลากหลายในการทดสอบ การตรวจสอบ การตรวจประเมิน และบริการที่ปรึกษาต่อสินค้าอุปโภคบริโภค ทำให้อินเตอร์เทคเป็นหนึ่งในตัวเลือกของหลายๆแบรนด์ระดับโลก

อินเตอร์เทค ทำการตรวจสอบสินค้าและดำเนินการในฐานะตัวแทนของคุณทุกขั้นตอนนับตั้งแต่แหล่งโรงงานที่ผลิต กระบวนการผลิต จนกระทั่งการส่งมอบ บริการของเราประกอบด้วย

  • การตรวจสอบสินค้าก่อนการส่งมอบแบบมาตรฐาน โดย Intertek’s Passport Express ซึ่งลูกค้าสามารถทำการนัดหมายเพื่อทำการตรวจสอบสินค้าแบบออนไลน์
  • การตรวจประเมินโรงงาน เป็นการตรวจประเมินโรงงานเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการและเครื่องมือเป็นไปตามมาตรฐาน และรวมถึงการประเมินสภาพการทำงานด้วย
  • การตรวจสอบก่อนการผลิต เป็นการสุ่มตรวจวัตถุดิบและส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิต
  • การตรวจสอบระหว่างการผลิต เป็นการตรวจสอบสินค้าเมื่อผลิตเสร็จนับตั้งแต่ชิ้นแรกๆ โดยทำการตรวจสอบตำหนิหรือความเบี่ยงเบนจากเกณฑ์คุณภาพที่กำหนด และแนะนำการปฏิบัติและแนวทางที่มีประสิทธิภาพที่สามารถแก้ไขได้ในกระบวนการผลิต
  • การตรวจสอบสินค้าขั้นสุดท้าย เป็นการตรวจสอบสินค้าก่อนการส่งมอบโดยดำเนินการตรวจสอบ ณ สถานที่สินค้านั้นผลิตและบรรจุเสร็จ และพร้อมสำหรับการส่งออก ผู้ตรวจสอบทำการสุ่มสินค้าที่ผลิตเสร็จด้วยเทคนิคการสุ่มอันเป็นที่ยอมรับนานาชาติ จากนั้นทำการตรวจปริมาณ/จำนวน ความประณีต การใช้งาน สี ขนาด รายละเอียดจำเพาะของสินค้า และรายละเอียดการบรรจุ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้านั้นเป็นไปตามที่กำหนด
  • การกำกับดูแลการบรรจุตู้ เป็นการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตเสร็จและผ่านการตรวจสอบแล้วนั้นเป็นสินค้าเดียวกันกับสินค้าที่จะบรรจุในตู้และส่งไปยังจุดหมายปลายทาง

นอกจากบริการตรวจสอบสินค้าอุปโภคบริโภคแล้ว อินเตอร์เทคยังมีบริการ Supply Chain Assessments ที่ช่วยประเมินความเสี่ยงทางุรกิจ กำลังและความสามารถการผลิต สภาพการทำงาน คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า การรักษาความปลอดภัยและความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมในสถานที่ผลิตสินค้าของคุณ

 

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านบริการตรวจสอบสินค้าอุปโภคบริโภค ได้อย่างไร.