Intertek (www.intertek.com)

อินเตอร์เทค ผู้ให้บริการ REACH ครบวงจร

REACH คือ กฏหมายของสหภาพยุโรป (Regulation (EC) No. 1907/2006) ว่าด้วยการจดทะเบียน การประเมินความเสี่ยง การขออนุญาติ และการจำกัดการใช้สารเคมีในสหภาพยุโรป

 

 

โทรหาเรา

+66 2765 2999
 
 

Crib Certification Program

ผู้เป็นพ่อและแม่และผู้ดูแลทั่วโลกจะพาทารกหรือเด็กเล็กนอนลงเปลทุกวันโดยมั่นใจว่าสภาพแวดล้อมดังกล่าวจะปลอดภัยและไม่มีอันตรายขณะนอนหลับ

แต่ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเกิดคำถามขึ้นมากมายเกี่ยวกับความปลอดภัยของเปล เนื่องจากมีการเรียกคืนนับล้านชิ้นโดยมีสาเหตุมาอันตรายที่เกิดจากการบีบรัดและหายใจไม่ออกซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่องในการออกแบบหรือการประกอบที่ไม่เหมาะสม
เพื่อเป็นการตอบสนองการตรวจสอบและข้อกังวลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับเปลเด็ก อินเตอร์เทคจึงได้พัฒนาโปรแกรม Crib Certification ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อเสนอของการทดสอบผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก โปรแกรม Intertek’s Crib Certification ไม่เพียงแต่ตรงตามมาตรฐานของคณะกรรมการความปลอดภัยผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภค (CPSC) แต่ยังเป็นการช่วยให้ความผันแปรในการผลิตเป็นที่น่าเชื่อถือซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการทดสอบอย่างสม่ำเสมอ

เราทำงานร่วมกับผู้ผลิตเปลเด็กอย่างใกล้ชิดเพื่อดำเนินการทดสอบ ตรวจประเมิน และตรวจสอบผลิตภัณฑ์อย่างเข้มงวด ตลอดจนการตรวจประเมินโรงงานเพื่อวิเคราะห์กระบวนการผลิตเพื่อให้มั่นใจว่าทุกขั้นตอนได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม

Crib Certification ครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบและกระบวนการผลิต อันได้แก่

  • การวิเคราะห์อันตรายจากการออกแบบ – ผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะสูงของอินเตอร์เทคจะระบุ ประเมิน และรายงานถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งด้านกายภาพและทางเคมีก่อนการทำตลาด
  • มีการชี้บ่ง ทดสอบ ตรวจทานทางวิศวกรรม และรวบรวมข้อมูล ที่ได้จากการทดสอบความล้มเหลว (Test-to-failure) และส่วนประกอบสำคัญด้านความปลอดภัย เพื่อทำความเข้าใจและปรับรายละเอียดจำเพาะเพื่อให้มั่นใจในกระบวนการผลิตด้านความปลอดภัยของเปล
  • การตรวจประเมินโรงงาน – ทุกโรงงานต้องได้รับการตรวจประเมินทุกครึ่งปี เพื่อให้มั่นใจว่าการบวนการผลิตทั้งหมดเป็นไปตามที่กำหนด
  • การประกันคุณภาพ - มีการดำเนินงานและจัดการประกันคุณภาพและแผนพัฒนาความปลอดภัยภายใต้ระบบการตรวจสอบและดุลยภาพเพื่อลดอันตรายตลอดกระบวนการผลิต
  • การทดสอบตามมาตรฐานภาครัฐ - การทดสอบเพื่อรับรองของอินเตอร์เทคดำเนินการอย่างถูกต้องและจริงจังตามมาตรฐานภาครัฐ ซึ่งรวมถึง ASTM F1169 และข้อกำหนดของ Consumer Product Safety Improvement Act (CPSIA)
  • การตรวจติดตาม - ห้องทดสอบของอินเตอร์เทค มีการสุ่มตรวจและสุ่มทดสอบเปลแต่ละชิ้นที่ติดฉลาก Intertek ที่วางขายอยู่ในท้องตลาด เพื่อให้มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามที่ได้รับรองและเกณฑ์ความปลอดภัย

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านCrib Certification Program ได้อย่างไร.