Intertek (www.intertek.com)
 

โทรหาเรา

+66 2765 2999
 
 

iComply™(1)

ความปลอดภัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กได้รับการพิจารณาเพิ่มมากขึ้นทุกปี อัตราการเรียกคืนสินค้าและการได้รับบาดเจ็บอันเกิดจากการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือตำหนิที่เกิดจากการผลิตถูกนำมาพิจารณาในมาตรฐานและข้อบังคับใหม่ทั่วโลก เพื่อสร้างความมั่นใจความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์เด็ก

มาตรฐานและข้อบังคับใหม่เหล่านี้ได้รับปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเข้มงวดไม่ว่าจะเป็น การทดสอบ ความรับผิดชอบในห่วงโซ่การผลิต/ส่งมอบ การสอบย้อนกลับและการจัดเก็บบันทึก ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ของผู้ผลิตและผู้นำเข้าในกรณีที่บริษัทเหล่านี้ไม่มีหลักปฏิบติสำหรับวิธีแก้ปัญหาในสถานประกอบการ

จากหลักปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดต่างๆ อินเตอร์เทคจึงได้พัฒนาระบบ iComply™ อันเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน, แอพพลิเคชั่นอันชาญฉลาดที่เสมือนฐานข้อมูลเว็บไซต์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ห่วงโซ่ผู้ผลิต/ส่งมอบด้านเทคนิคต่างๆ iComply™ เป็นวิธีง่ายๆที่สร้างขึ้นบนเทคโนโลยีอันทันสมัยที่นำลำดับเวลาของข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจากผู้นำเข้าหรือผู้ผลิต ในการสร้างแผนการทดสอบผลิตภัณฑ์ จัดทำเอกสารสำแดงข้อกำหนดที่สำคัญ จัดเก็บเอกสารทั้งหมดในแฟ้มเอกสารทางเทคนิคอันสมบูรณ์ ที่ซึ่งง่ายต่อการเข้าถึงตลอด 24 ชั่วโมง , 7 วันต่อสัปดาห์ ค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาต $99 ต่อปีต่อบัญชีใช้งาน

สมัคร iComply™

  • วิธีสร้างแผนการทดสอบผลิตภัณฑ์
  • วิธีจัดทำ Certificate of Conformity ด้วย iComply™
  • วิธีจัดทำ EC Declaration of Conformity (Doc) ด้วย iComply™
  • วิธีการเข้าสู่ระบบเพื่อดำเนินการแก้ไข ด้วย iComply™
  • วิธีการจัดเก็บแฟ้มเอกสารด้านเทคนิคดัวย iComply™

iComply™ เปรียบเสมือนศูนย์แก้ปัญหาแบบเบ็จเสร็จที่ช่วยคุณแสดงให้เห็นถึงความมานะและแนะนำคุณถึงกระบวนการปฏิบัติดังหัวข้อต่อไปนี้

  • CPSIA Testing and Certification Rule
  • EU Toy Directive
  • Health Canada’s Canada Consumer Product Safety Act
  • Proposition 65

 iComply™ ได้จัดเตรียมทางออกอย่างสมบูรณ์ในการจัดการบันทึกและมาตรฐานการปฏิบัติที่คุณต้องการ

 

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านiComply™(1) ได้อย่างไร.