Intertek (www.intertek.com)

Building Brochure

อินเตอร์เทคให้การรับรองระบบและทดสอบ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เราเป็นมากกว่าการทดสอบในห้องปฎิบิติการ

 

 

โทรหาเรา

+662 765 2999
 
 

ทดสอบเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านอัคคีภัยของวัสดุและผลิตภัณฑ์

อินเตอร์เทค ให้บริการการทดสอบเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านอัคคีภัยครอบคลุมหลายสาขา ในที่นี้รวมถึง การติดไฟ, การลามของไฟและการแพร่กระจายของควัน และ การทนไฟของผลิตภัณฑ์เช่นผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง, สายไฟ, สิ่งทอ และ เฟอร์นิเจอร์

ผู้ผลิตมักจะต้องทดสอบคุณสมบัติของการทนไฟ, การติดไฟ และ การลามไฟ ของผลิตภัณฑ์ก่อนที่พวกเขาจะสามารถขายผลิตภัณฑ์ในตลาดได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย สิ่งอำนวยความสะดวกของอินเตอร์ในการทดสอบการทนไฟของผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย เตาเผาทดสอบแนวตั้งและเตาเผาทดสอบแนวนอน ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก และเครื่อง Intermediate Scale, Multistory Apparatus (ISMA) ซึ่งช่วยให้เราสามารถทดสอบผลิตภัณฑ์ได้เกือบทุกขนาด

สิ่งอำนวยความสะดวกของอินเตอร์ในการทดสอบการติดไฟประกอบด้วย เครื่องมือวัดความร้อนแบบกรวย และห้องทดสอบการเผาไหม้ของห้องขนาดเท่าของจริง และปล่องขนาดใหญ่สำหรับการวัดปริมาณความร้อนแบบ open calorimetry ซึ่งทำให้เราสามารถตอบสนองต่อทุกความต้องการในการทดสอบการติดไฟของท่าน ห้องปฏิบัติการ การทดสอบการติดไฟของเฟอร์นิเจอร์ ของเราสามารถทำการทดสอบตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ ASTM E1537, BIFMA, NFPA 266, NFPA 267, UFAC และ California Technical Bulletins 116, 117, 129 และ 133

การทดสอบการติดไฟและการทนไฟ

อินเตอร์เทคมีความเชี่ยวชาญในการทดสอบเพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม การทดสอบตามมาตรฐาน หรือการทดสอบที่กำหนดขึ้นสำหรับงานวิจัยและพัฒนา อินเตอร์เทคมีความเชี่ยวชาญเพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน ตั้งแต่การทดสอบการติดไฟของผ้าบุเฟอร์นิเจอร์จากบุหรี่ จนถึงการเผาไหม้ของห้องพัก 2 ชั้นขนาดเท่าของจริง เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการการทดสอบการติดไฟและการทนไฟในทุก ๆ ระดับของการเผาไหม้ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทดสอบแบบสมบูรณ์ของเรา สามารถทดสอบการทนไฟของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ ชิ้นส่วนประกอบพื้น/เพดานแบบหลายชั้น ประตูกันไฟ จนถึง ซีลป้องกันไฟลาม เรามีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองระบบงานในการทดสอบที่เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในงานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ ASTM E119 และ UL 1709

การทดสอบการติดไฟ

สิ่งอำนวยความสะดวกในการทดสอบการติดไฟของเรา ประกอบด้วย ห้องสำหรับการทดสอบการเผาไหม้ของห้องขนาดเท่าของจริง  ปล่องขนาดใหญ่สำหรับการวัดปริมาณความร้อนแบบเปิด และสำหรับการทดสอบ ICAL และห้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ในฐานะผู้นำในการทดสอบการติดไฟของเฟอร์นิเจอร์ ที่นอนและชุดเครื่องนอน เราสามารถทำการทดสอบการติดไฟของชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์และเฟอร์นิเจอร์ขนาดเท่าของจริง รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์ ที่นอนและชุดเครื่องนอน ที่บุด้วยวัสดุต่าง ๆ  ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ASTM E1537, BIFMA, NFPA 266, NFPA 267, UFAC และ California Technical Bulletins 116, 117, 129, และ 133
การทดสอบการลามไฟและการเกิดควัน

ความสามารถในการทดสอบการลามไฟและการเกิดควัน ประกอบด้วย การทดสอบแบบ Steiner tunnel การทดสอบแบบ radiant panel และการทดสอบแบบ flooring radiant panel เรามีความสามารถในการทดสอบที่หลากหลายตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น ASTM E84, ASTM E648, ASTM E162, ASTM E662, ASTM E970, NFPA 255, ANSI 2.5, UBC 8-1, UL 910, UL 723 และ UL 1820 นอกจากนี้เรายังสามารถประเมินเฟอร์นิเจอร์ตามวิธีทดสอบ  ซึ่งกำหนดโดย Port Authority of New York and New Jersey และ BIFMA

การทดสอบเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านอัคคีภัยของวัสดุและผลิตภัณฑ์ขนาดเล็ก

ไม่ว่าจะดำเนินการทดสอบตามขั้นตอนที่กำหนดหรือการทดสอบที่กำหนดออกแบบมาเพื่องานวิจัยและการพัฒนา การทดสอบขนาดเล็กเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญในการป้องกันอัคคีภัย มากพอ ๆ กับการทดสอบการเผาไหม้ผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ การทดสอบในห้องห้องปฏิบัติการทดสอบการเผาไหม้ผลิตภัณฑ์ขนาดเล็ก ผู้ผลิตจะเข้าใจถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของพวกเขาในสถานการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นจริง อุปกรณ์ของเราประกอบด้วย แคลอริมิเตอร์รูปกรวย  ที่ใช้สำหรับการตรวจสอบ การปล่อยความร้อน การก่อควัน และการเผาไหม้ ของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เรายังมีความสามารถในการดำเนินการทดสอบการลุกไหม้โดยตะเกียงบุนเซน  ตามข้อกำหนดที่ใช้ในอุตสาหกรรม เช่น UL 94

 

ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่เราให้บริการทดสอบ ประกอบด้วย

 • เครื่องใช้ในบ้าน
 • ผนังรับน้ำหนักและผนังปกติ
 • สายเคเบิ้ล
 • ชุดนอนเด็ก
 • ประตู วงกบและฮาร์ดแวร์
 • ลิ้นกันไฟ
 • ซีลป้องกันการลามไฟบริเวณจุดต่อ
 • แผ่นกรองอากาศทนไฟ
 • ผลิตภัณฑ์สำหรับระบบป้องกันไฟและควันลาม
 • อุปกรณ์ช่วยจับยึด
 • ชิ้นส่วนประกอบแบบตั้งพื้น/แขวนเพดาน หรือ แขวนหลังคา/แขวนเพดาน
 • ผลิตภัณฑ์ปูพื้น พรม และแผ่นขัดพื้น
 • เครื่องตกแต่งบ้าน
 • เฟอร์นิเจอร์
 • ที่นอนและชุดเครื่องนอน
 • ซีลป้องกันการลามไฟบริเวณช่องเจาะทะลุ
 • ท่อลมนิวเมติก
 • พาร์ติชันสำหรับกั้นห้อง
 • ชุดชิ้นส่วนประกอบผนัง/ผนังตกแต่ง
 • วัสดุบุผนัง
 • หน้าต่างและชิ้นส่วนประกอบ
 • รางครอบสายไฟ
 • ผลิตภัณฑ์จากไม้; ข้อต่อและคาน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 • Fire Door Testing
 • Furniture Testing
 • Product Safety Testing
 • Marine Products Testing

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านทดสอบเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านอัคคีภัยของวัสดุและผลิตภัณฑ์ ได้อย่างไร.