Intertek (www.intertek.com)
 

โทรหาเรา

+662 765 2999
 
 

บริการตรวจสอบภาคสนามสำหรับประตูกันไฟ

หากท่านได้ทำการติดตั้งประตูกันไฟแล้ว และพบว่าขาดการรับรองด้วยเครื่องหมายรับรองที่เหมาะสม การให้บริการตรวจสอบภาคสนามของ อินเตอร์เทค จะช่วยให้ท่านไม่ต้องพบกับการต้องรื้อถอนออกหรือแทนที่ประตูที่ไม่ได้รับการรับรองนั้น รวมถึงกรอบและหน้าต่าง

เราจะดำเนินการตรวจสอบให้ครอบคลุมส่วนประกอบทั้งหมดที่ยังมีข้อสงสัยและจะเขียนเป็นรายงานข้อบกพร่องให้ท่าน เราจะทำงานร่วมกับท่านในการปรับปรุงและแก้ไข ให้บริการตรวจสอบซ้ำ และเมื่อผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐาน เราจะติดเครื่องหมาย Warnock Hersey เพื่อแสดงระดับความสามารถในการทนไฟบนผลิตภัณฑ์ของท่าน เครื่องหมาย Warnock Hersey Mark บนผลิตภัณฑ์จะบ่งชี้การเป็นไปตาม รหัส (code) มาตรฐานและข้อกำหนดที่เหมาะสมในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ฉลากรับรองประตูกันไฟของ Warnock Hersey ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากที่สุดในภาคอุตสาหกรรมซึ่งปรากฏอยู่บนประตูกันไฟกว่า 70% ที่พบในอเมริกาเหนือ


โปรแกรมการรับรองผู้ตรวจสอบประตูกันไฟ

อินเตอร์เทคจะให้การรับรองผู้ตรวจสอบประตูกันไฟซึ่งได้รับการฝึกอบรมโดยสถาบัน Door and Hardware Institute (DHI) ผู้ตรวจสอบที่มีศักยภาพจะได้เรียนรู้วิธีที่เหมาะสมในการตรวจสอบชุดประตูกันไฟและชุดประตูหนีไฟ ตามมาตรฐาน NFPA 80 ฉบับปี 2007 และ/หรือ มาตรฐาน NFPA 101 ฉบับปี 2009 เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ โปรแกรมการรับรองผู้ตรวจสอบประตูกันไฟและประตูหนีไฟ 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

  • Door Hardware Testing

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านบริการตรวจสอบภาคสนามสำหรับประตูกันไฟ ได้อย่างไร.