Intertek (www.intertek.com)
 

โทรหาเรา

+662 765 2999
 
 

การวิเคราะห์ความล้มเหลวและการทดสอบวัสดุ

บริการ การวิเคราะห์ความล้มเหลว ของเราช่วยปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และใช้ได้กับผลิตภัณฑ์หลายประเภท, ส่วนประกอบ และ วัสดุ รวมถึง โลหะ, พลาสติก, อิเล็กทรอนิกส์และอื่น ๆ อีกมากมาย

การวิเคราะห์ความล้มเหลวคือการตรวจสอบสมบัติทางกล ทางกายภาพและทางเคมีเพื่อหาสาเหตุและลำดับของเหตุการณ์ที่ทำให้สภาพสินค้าไม่ตรงตามความคาดหวัง หากผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของคุณเสียหายหรือไม่สามารถทำงานได้ตามที่คาดไว้ อินเตอร์เทคจะทำการวิเคราะห์โดยใช้ความรู้ทางวัสดุศาสตร์เพื่อให้ข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการวิเคราะห์การรับประกันสินค้า
การทดสอบวิเคราะห์ความล้มเหลวเพื่อให้ทราบสาเหตุที่แท้จริงของความล้มเหลวจะช่วยปรับปรุงการตัดสินใจในการดำเนินการทางด้านวิศวกรรมและการจัดการให้ดีขึ้น ผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบวัสดุ การทดสอบทางเคมี การทดสอบทางโลหะวิทยาและการทดสอบทางกลของเราจะแนะนำท่านตลอดทั้งกระบวนการ เราทำงานตามตารางเวลาของท่านเพื่อให้มั่นใจได้ว่าโครงการของท่านจะเสร็จสมบูรณ์อย่างรวดเร็วและอยู่ในวงเงินงบประมาณ

ความสามารถในการทดสอบวัสดุของเรา ประกอบด้วย

  • วิเคราะห์ความล้มเหลว – โลหะและอโลหะ
  • ทดสอบทางเคมีของวัสดุ
  • ทดสอบทางโลหะวิทยา
  • ทดสอบประสิทธิภาพวัสดุอโลหะ 
  • ทดสอบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
  • ทดสอบทางสภาพแวดล้อมและความคงทนของผลิตภัณฑ์

ลิงค์ที่เกี่ยว

  • Product Safety Testing
  • EMC Testing

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านการวิเคราะห์ความล้มเหลวและการทดสอบวัสดุ ได้อย่างไร.