Intertek (www.intertek.com)
 

โทรหาเรา

+662 765 2999
 
 

การทดสอบทางสภาพแวดล้อมและความคงทนของผลิตภัณฑ์

การทดสอบทางสภาพแวดล้อมและความคงทนสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการรับประกัน, ประกันภัย และการเรียกร้องอันเนื่องจากความเสียหาย โดยการตรวจสอบความบกพร่องของการออกแบบตั้งแต่ต้น การทดสอบความคงทนกำลังได้รับความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากผู้ผลิตมุ่งมั่นในการเพิ่มความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์

การดำเนินการอย่างถูกต้องในการทดสอบทางสภาพแวดล้อมและความคงทนของผลิตภัณฑ์สามารถช่วยให้คุณลดความเสี่ยงจากการเรียกร้องการรับประกัน การประกันภัยและการเรียกร้องความเสียหาย โดยการตรวจสอบข้อบกพร่องในการออกแบบตั้งแต่ช่วงต้น ตัวอย่างเช่น ความผิดพลาดในระหว่างการขนส่งเป็นปัญหาที่พบบ่อย การทดสอบในขั้นตอนแรก ๆ ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า การระบุจุดอ่อนในการออกแบบของท่าน สามารถช่วยในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้ที่มากขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากความพึงพอใจของลูกค้าและการรักษาฐานลูกค้า สำหรับบางข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ที่อาจเกิดขึ้นเฉพาะภายใต้สภาวะที่มีการควบคุมมากเกินไป ความสามารถของอินเตอร์เทคในการตรวจสอบและบันทึกเป็นเงื่อนไขช่วยให้เราสามารถระบุสาเหตุหลักของข้อบกพร่องได้อย่างรวดเร็วและช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างรวดเร็วและนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น

มาตรฐานการทดสอบ
การทดสอบจะดำเนินการตามมาตรฐานต่าง ๆ เช่น ASTM, SAE, ISO / IEC, UL 50,Telcordia, NEBS, ETSI, MIL มาตรฐาน OEM ต่าง ๆ และ มาตรฐาน อื่น ๆ นอกจากนี้เรายังสามารถทดสอบตามมาตรฐานหรือตามเกณฑ์ของท่าน


ตัวอย่างของการทดสอบทางสภาพแวดล้อมและความคงทน ประกอบด้วย

  • ทดสอบอาร์กคาร์บอน
  • ทดสอบทดสอบกัดกร่อนและการเสื่อมสภาพ
  • ทดสอบความทนละอองเกลือ
  • อุณหภูมิ/ความชื้น - Programmable chamber exposures
  • ทดสอบทางความร้อนแบบเร่งกระบวนการ/วัฏจักรความร้อน/การทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบฉับพลัน
  • ทดสอบการสั่นสะเทือน (แกนเดียวและหลายแกน; แบบไซน์, แบบสุ่ม, แบบช็อก)

เพื่อการเรียนรู้วิธีสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ของท่านในตลาดให้มากยิ่งขึ้นผ่านการทดสอบทางสภาพแวดล้อมและความคงทนของผลิตภัณฑ์ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เครื่องหมายคุณภาพและประสิทธิภาพของอินเตอร์เทค

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านการทดสอบทางสภาพแวดล้อมและความคงทนของผลิตภัณฑ์ ได้อย่างไร.