Intertek (www.intertek.com)

สนใจบริการตรวจประเมินสถานประกอบกิจการหรือตรวจประเมินด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือสิ่งแวดล้อม สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบขอรับการตรวจประเมินได้ที่นี่

 Intertek Audit Application Form
 

โทรหาเรา

+66 2765 2999
 
 

การรักษาความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทาน

การค้าในโลกปัจจุบัน สิ่งที่สำคัญคือความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทาน ผู้ผลิตทั้งหลายต้องการแนวทางปฎิบัติเพื่อที่แสดงถึงการยินยอมปฎิบัติตามธุรกิจการค้าในปัจจุบัน อินเตอร์เทคมีประสบการณ์ และ ความชำนาญในการตรวจหาประสิทธิภาพ เรื่องของคุณภาพ ความปลอดภัย และในด้านอื่นๆ

เพื่อที่จะแสดงถึงการบังคับ และ การยินยอมปฎิบัติตามมาตราฐานการรักษาความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทาน
ผู้ประกอบการจำเป็นต้องประเมินห่วงโซ่อุปทานเพื่อที่จะระบุ , บรรเทา และจำกัดความเสี่ยงของการรักษาความปลอดภัย รวมทั้งการตรวจสินค้า, การขนส่ง และ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

อินเตอร์เทค นำเสนอการบริการเพื่อที่จะประเมินการรักษาความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานดังนี้

  • Global Security Verification ( GSV ) การประเมินทางด้านความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทานระดับโลก มีผู้ผลิตมากกว่า 14,000 รายทั่วโลกเข้าร่วมโปรแกรมนี้กับทางอินเตอร์เทคมีทั้งผู้นำเข้าและผู้ผลิต ผู้ที่เข้าร่วมสามารถพัฒนาจุดยืนในสังคมการค้าโลก รวมทั้งเป็นการส่งเสริมเรื่องความปลอดภัยและการนำเข้าที่มีประสิทธิภาพ
  • Customer and Trade Partnership Against Terrorism ( C-TPAT ) ความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ และ ธุรกิจ โดยที่ผู้ประกอบการตกลงที่จะพัฒนาการรักษาความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทาน เพื่อที่จะได้รับความสะดวกในการผ่านข้ามแดน อินเตอร์เทคมีบริการในเรื่องการรักษาความปลอดภัยให้กับองค์กรต่างๆที่ส่งสินค้าเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา
  • iSupplier Intelligence ( ISI ) นวัตกรรมการบริหารจัดการซัพพลายเออร์ แสดงถึงการมองที่เพิ่มขึ้นในเรื่องการเฉพาะ นโยบาย และ กระบวนการของผู้ค้าร่วม ทำให้ผู้นำเข้ามีการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ และ รักษาชื่อเสียงของแบรนด์สินค้าด้วยการเพิ่มความสัมพันธ์ของผู้ผลิตที่ประสบความสำเร็จ การให้ข้อมูลที่สำคัญของผู้ผลิต รวมทั้งใบประกาศนียบัตรของการผ่านการตรวจสอบและการประเมินที่ถูกรวบรวมไว้ในรูปแบบเดียวกัน และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา
  • Supply Chain Assessments การประเมินห่วงโซ่อุปทาน โดยการใช้ชุดเครื่องมือและการตรวจประเมินเพื่อที่ใช้ตรวจสอบและ จัดอันดับผู้ผลิต การตรวจประเมินยังช่วยให้ผู้ประกอบการ บริหารจัดการ พร้อมทั้งตรวจติดตามความสามารถของห่วงโซ่อุปทานของเขาทั้งหลายในเรื่องของความเสี่ยง ความสามารถ การใช้แรงงาน คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า การรักษาความปลอดภัยรวมทั้งสิ่งแวดล้อม

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านการรักษาความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทาน ได้อย่างไร.