Intertek (www.intertek.com)

สนใจบริการตรวจสินค้าสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบขอรับการตรวจสินค้าได้ที่นี่

 

โทรหาเรา

+66 2765 2999
 
 

ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เด็ก

อินเตอร์เทคให้บริการการตรวจสอบทางด้านสินค้าที่เกี่ยวกับเด็ก ให้กับผู้ค้าปลีก ผู้นำเข้า และโรงงานผู้ผลิตสินค้านั้นๆให้มีคุณภาพสูงและความปลอดภัยแก่เด็กๆ

อินเตอร์เทคให้บริการแบบ one-stop-shop สำหรับการตรวจสอบและการรับรองสินค้า รวมถึงการทวนสอบในการประเมินการออกแบบสินค้า รวมทั้งการตรวจประเมินฉลากของผลิตภัณฑ์ มีดังนี้

  • iComply ™ อินเตอร์เทค มีประสบการณ์ และวิธี ที่ช่วยผู้ผลิต และผู้นำเข้าที่จะส่งขายสินค้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถปฎิบัติตาม CPSIA ซึ่งเป็นมาตรฐานที่มีความเข้มงวดมากในสินค้าเกี่ยวกับเด็กที่จะวางขายในประเทศสหรัฐอเมริกา
  • Crib Certification Program เป็นโปรแกรมที่ใช้เพื่อการตรวจและทดสอบทุกกระบวนการของการผลิตเริ่มตั้งแต่การออกแบบ รวมทั้งการทดสอบหาจุดบกพร่อง การตรวจประเมินโรงงาน
    การประกันคุณภาพ การทดสอบตามมาตราฐานของภาครัฐ และ การสุ่มตรวจสินค้าในตลาด
  • การตรวจสินค้าแบบเร่งด่วน ลูกค้าสามารถจองการตรวจงานผ่านทาง online ได้
  • การตรวจสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เครื่องจักร กระบวนการผลิต เพื่อให้มั่นใจได้ว่ายังอยู่ในระบบการควบคุมคุณภาพที่ดี
  • การประเมินการออกแบบสินค้าและหีบห่อ ตั้งแต่ ขนาดของสินค้า ระยะห่างของส่วนประกอบต่างๆ ชิ้นส่วนที่ขาดหาย ชิ้นส่วนที่แหลมคม ถูกนำมาพิจารณาทั้งหมดในแง่ของมาตราฐานความปลอดภัย
  • การตรวจเรื่องฉลาก ฉลากสินค้ามีการบ่งบอกถึงวิธีการใช้ คำเตือน ข้อระวัง รวมทั้งคำแนะนำเบื้องต้น การตรวจนี้จะทำให้ผู้บริโภครู้สึกมีความมั่นใจในการใช้สินค้าเพิ่มขึ้น

 

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านตรวจสอบผลิตภัณฑ์เด็ก ได้อย่างไร.