Intertek (www.intertek.com)

สนใจบริการตรวจประเมินสถานประกอบกิจการหรือตรวจประเมินด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือสิ่งแวดล้อม สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบขอรับการตรวจประเมินได้ที่นี่

 Intertek Audit Application Form
 

โทรหาเรา

+66 2765 2999
 
 

บริการตรวจประเมินด้านสิ่งทอ

อินเตอร์เทคมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนามาตราฐานและแบบปฎิบัติใหม่ๆในการให้บริการตรวจประเมินด้านสิ่งทอ เสื้อผ้า และรองเท้า ตลอดทั้งกระบวนการผลิต การพัฒนา และการตรวจสอบในเรื่องของความปลอดภัย

การตรวจประเมินในเรื่องของคุณภาพของผู้ประกอบการในแง่ของกระบวนการ และ ระบบเป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่งจะต้องถูกดำเนินการโดยผู้ตรวจที่มีความเชี่ยวชาญ ทางอินเตอร์เทคสามารถให้บริการการตรวจประเมินโรงงานได้ทั่วโลกและมีความเป็นอิสระในการตรวจ

อินเตอร์เทคยังนำเสนอโปรแกรมการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพตามหลักของการวิเคราะห์เชิงสถิติของการตรวจสินค้า (สุ่มตัวอย่างตามมาตราฐาน ANSI / ASQ Z1.4 , ISO 2859, BS6001) การสุ่มตัวอย่างของเราใช้วิธีแบบไม่เจาะจง (randomly) เปรียบเทียบกับเกณฑ์การตรวจประเมินที่กำหนดขึ้น และรายงานผลการตรวจโดยอ้างอิงถึงเกณฑ์กำหนดระดับคุณภาพในการยอมรับ(AQL) อินเตอร์เทคยังมีการให้บริการทางด้านการตรวจสอบสำหรับธุรกิจสิ่งทอมากมายดังนี้

 การจัดการในด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับกลุ่มผู้ผลิตเสื้อผ้า(Mill Qualification Program - MQP)

 • คุณภาพของสินค้าที่ดีเริ่มตั้งแต่คุณภาพของเส้นใย
 • ควบคุมคุณภาพของเส้นใย สิ่งแวดล้อม และ ทางด้านสังคม
 • นำเสนอเกณฑ์ในการวัดใน 4 รูปแบบ
  • คุณภาพ (ระบบคุณภาพ)
  • การทดสอบ (ห้องปฏิบัติการ)
  • สิ่งแวดล้อม (TGI)
  • ทางสังคม (WCA

การสร้างห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Think Green Initiative - TGI )

 • ส่งเสริมแนะนำให้ผู้ประกอบการมีแนวคิดปฎิบัติ : Think Green , Act Green และ Be Green
 • ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนาและสามารถที่จะอธิบายได้ถึงความใส่ใจสิ่งแวดล้อม และมีการพัฒนาอย่างเป็นลำดับขั้น

สร้างความมั่นใจในการผลิต (Supplier Qualification Program - SQP)

 • แนะนำกระบวนการและการควบคุมที่มีประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัย
 • แนะนำหลักการในเบื้องต้นของ GMP , BRC, FMEA และ หัวใจของ ISO ในกลุ่มของผู้ผลิตเฉพาะ อาทิเช่น กลุ่มเสื้อผ้า ของเล่นเด็ก รองเท้า เฟอร์นิเจอร์ และ เครื่องอุปโภค บริโภคต่างๆ
 • มั่นใจได้ว่าการผลิตนั้นๆเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ค้าปลีกต่างๆในอเมริกาและยุโรป

การตรวจประเมินด้านการใช้แรงงาน (Workplace Conditions Assessment - WCA) 

 • ตรวจประเมินการใช้แรงงานและนำผลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของระดับประเทศและภูมิภาค
 • สามารถที่จะอธิบายการจัดการในเรื่องแรงงานได้ – ที่ทำงานดี ทำให้พนักงานมีความสุข
 • แนะนำแนวทางใหม่ๆที่จะเข้าถึง เปรียบเทียบและสื่อสารในเรื่องการจัดการทางด้านการใช้แรงงานเพื่อที่จะได้กำหนดส่วนที่จะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องได้
 • สามารถวัดประสิทธิภาพขององค์กร เปรียบเทียบกับในระดับประเทศ และ ระดับโลกได้

การนำเข้าสินค้าด้วยความมั่นใจ (iSupplier Intelligence – ISI) 

 • สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ซื้อสินค้าด้วยความมั่นใจ
 • ปรับปรุงข้อมูลเรื่องความสามารถของโรงงานให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
 • มีการติดต่อเชื่อมโยงถึงกันระหว่างผู้ผลิตและผู้นำเข้าสินค้าทั่วโลก 
 •  สามารถที่จะเปรียบเทียบและวัดประสิทธิภาพของผู้ผลิตในระดับประเทศ และ ภูมิภาค
 • สามารถที่จะพัฒนาในการเพิ่มระดับความน่าเชื่อถือในแง่ของคุณภาพของสินค้า ความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • มีการเชื่อมโยงข้อมูลของโรงงานกับโปรแกรมการตรวจทั้งหมดของอินเตอร์เทค เพื่อที่ลดความซ้ำซ้อนและความฟุ่มเฟือยในการตรวจที่มากเกินไป
 • แสดงข้อมูลของโรงงานในเรื่องของความสามารถในการผลิต ให้กับผู้ค้าปลีกและแบรนด์ระดับโลกได้รับรู้

อินเตอร์เทคยังเป็นผู้ตรวจประเมิน Social Accountability (SA 8000) ได้รับการรับรองจาก หน่วยงาน Social Accountability International ในปี คศ.1991 จากหน่วยงาน Worldwide Responsible Apparel Production Certification Program (WRAP) จากหน่วยงาน Fair Labor Association (FLA) จากหน่วยงาน Business Social Compliance Initiative (BSCI) ระบบการตรวจติดตาม, ICS (Initiative Clause Sociale) และ ยังรวมไปถึงหน่วยงาน International Council of Toy Industries (ICTI)

 

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านบริการตรวจประเมินด้านสิ่งทอ ได้อย่างไร.