Intertek (www.intertek.com)

บริการห้องปฏิบัติการในประเทศไทย

ห้องปฏิบัติการทดสอบเคมีทำหน้าที่ในการให้บริการวิเคราะห์และทดสอบทางเคมีให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมาย เพิ่มเติม
 

อีเมล์หาเรา

โทรหาเรา

+662 765 2999
 
 

วิเคราะห์และทดสอบสารเคมี

ให้บริการวิเคราะห์และทดสอบทางเคมีให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางเคมีและปิโตรเคมี

ห้องปฏิบัติการทดสอบเคมีทำหน้าที่ในการให้บริการวิเคราะห์และทดสอบทางเคมีให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางเคมีและปิโตรเคมี เช่น

  • Acids เช่น Acetic Acid, Hydrochloric Acid, Sulfuric Acid, Phosphoric Acid เป็นต้น
  • Alkali เช่น Sodium Hydroxide, Ammonia
  • Fertilizer เช่น Urea, Ammonium Nitrate, Potash, Rock Phosphate
  • สารเคมีอื่นๆ เช่น Soda Ash, Sulfur ฯลฯ
  • อื่นฯ

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านวิเคราะห์และทดสอบสารเคมี ได้อย่างไร.